Iecavas
novads
IEmāca
Seko: twitter facebook rss

Interešu izglītība

26-02-2016 0

Iecavas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas licenču reģistrs

Interešu izglītība Iecavas novadā 2017./2018. m.g.

Izglītības iestāde

Programma

Pedagogs-programmas vadītājs

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

 

Stepa dejas

M.  Pūris

Zīmēju mūziku

P. Ozols

Koklētāju ansamblis

A. Veisa

Keramikas pulciņš S. Lejniece
Grafika L. Meldere

Dzimtmisas pamatskola

 

Tautiskās dejas

I. Krīgena

Kokapstrāde

A. Bensons

Komunikācijas māksla un pieklājības ABC

L. Drēvermane

Veidošana

K. Feldmane

Fiziskās kultūras un sporta spēļu pulciņš

V. Gailums

Lietišķā māksla

I. Grāvere

Radošā mākslas studija

J. Arāja

Teātra pulciņš 1.-4.kl.

V. Kalniņa

Ansamblis

J. Sirsniņa

Teātra pulciņš  L.Kraukle

FK "Iecava"

 

Futbols (8-15  g.v.)

R. Aleksandrovs

Iecavas internātpamatskola

 

Zīmēšana-gleznošana

S. Dručka

Tautiskās dejas

I. Jirgena

Sporta spēles

K. Kozlovs

Veselīga uztura un virtuves noslēpumi. Netradicionālie rokdarbi

I. Putniņa

Teātris un dzeja K. Kozlovs
Skolas avīze I. Plēsuma
Teātra sports I. Plēsuma
Jaukta vecuma vokālais ansamblis, koris  5.-9.kl. M. Pitkeviča
Tautas dejas - muzikālais pavadījums D. Mežiņa
Novadpētniecība L.Putniņa
Kokapstrāde R. Ručevskis
Vides pētnieki Dz. Kraukle
Vispusīga fiziskā sagatavotība A. Rūsiņa
Meiteņu rokdarbu pulciņš V. Lukstiņa
Veselības vingrošana D. Baha
Kustību prieks J. Siugalis
Datorapmācība G. Godaine
Erudīti T. Kapusto
Erudīti S. Zepa
Metālapstrāde A. Kudžs
Robotika Z. Safronova

PII "Dartija"

 

Riti raiti valodiņa

I. Zvirgzda-Šebina

Deju pulciņš

A. Krolle

Angļu val.

vakance

Ansamblis

D. Paegle

Ritmika

D. Paegle

PII "Cālītis"

 

Latviešu valoda mazākumtautību bērniem

M. Vesere

Angļu val. 5.-6. gadus veciem bērniem E. Ratniece
Ansamblis K. Zabarovska
Keramika S. Kadiševska

Tautas dejas

A. Krolle

 Zālītes speciālā internātpamatskola

 

Tautas dejas

A. Krolle

Kokapstrāde

J. Bidzāns

Keramika

L. Vecmane

Keramika

D. Zauere

Floristika

I. Cera

Noformēšana

S. Voroškova

Čaklās rokas ( mājsaimn.)

T. Šlikaite

Džimbas drošības skola A. Lesauska

Dzīves mācība

A. Lesauska

Vokālais ansamblis

G. Rumševica

Kultūras nams

 

Tautisko deju pulciņš

S. Lineja

Tautisko deju pulciņš Z. Cera

Teātra sports un teātra sports iesācējiem

D. Greiža

Debašu klubs un publiskās runas pulciņš

V. Lauciņa-Veinere

Netradicionālā matemātika

L. Logvina

Jaunais satiksmes dalībnieks

L. Logvina

Projektu angļu valoda D. Solvita
Skolēnu mācību firmas 5.-8.kl. A. Pāruma
Koris 1.-4.kl M. Pīlādze
Vokālā studija Ž. Berezina
Latviešu tradicionālās kultūras pamati K. Karele

Iecavas vidusskola

 

Skolas muzejs

A. Gaveika

Tautisko deju pulciņš

D. Riekstiņa

Vides ķīmija

M. Gorskis

Volejbols un florbols

R. Linejs

Basketbols

V. Pārums

Teātris

V. Karnīte

Projektu angļu valoda

S. Dārziņa

Dabas detektīvi

S. Pļaviņa

Folkloras kopa “Tarkšķi”

K. Karele

Sociālo prasmju pulciņš

S. Dīce

Floristika

I. Cera

Robotika

I. Grīnberga

Literārā jaunrade Dz. Kraukle
Animācija A. Taurene
Tautisko deju pulciņš I. Rozentāle
Jauniešu radošās iniciatīvas S. Meškalo
Dabas draugi S. Knāķe
Zīmēšana, gleznošana Z. Cera
Vides pētnieki I. Ķurbe
 
Lapas informācija atjaunota:    15.11.2017
TWITTER
IecavaLV
20 Sep
Pirmdiena, 24. septembris, šogad noteikta kā svētku diena, jo mūsu valstī ieradīsies pāvests Francisks. Līdz ar to… https://t.co/xvRp3dfSdL