Iecavas
novads
IEmāca
Seko: twitter facebook draugiem rss

Normatīvie dokumenti un noderīgas saites

24-11-2015 0

Saistošie noteikumi:

Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" (precizēti 16.05.2017.)

Saistošie noteikumi Nr. 11 „Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs" (precizēti 16.05.2017.)

Par Iecavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes «Iecavas Mūzikas un mākslas skola» līdzfinansējumu
(Nr.13 08.10.2013.)

 

 

Nolikumi:

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikums

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Iecavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Pedagogu radošo darbu konkursa nolikums

Konkursa „Iecavas novada Gada jaunietis” nolikums

Iecavas novada domes Izglītības nodaļas nolikums

 

Noteikumi:

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem  un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu  skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā

Kārtības:

Iecavas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Lapas informācija atjaunota:    17.10.2017
TWITTER
IecavaLV
21 Nov
Sakarā ar elektroenerģijas pārtraukumu trešdien, 22. novembrī, no plkst.10.00 – 15.00 Iecavas novada dome apmeklētā… https://t.co/9A1SIaK2lI