Iecavas
novads
IEdvesmo
Seko: twitter facebook rss

Pakalpojumi

0
Lasītājiem piedāvā:
 • uzziņu literatūru
 • daiļliteratūru
 • novadpētniecības materiālus
 • preses izdevumus, tai skaitā novada avīzi „Iecavas Ziņas”
 • alfabētisko, sistemātisko un elektronisko katalogu
 • datorenciklopēdiju „Latvijas vēsture”
 • datu bāzes LETONIKA,LURSOFT
 • kopēšanas pakalpojumus
 • starpbibliotēku abonementa SBA pakalpojumus
 • sabiedriskās pieejas interneta punkta pakalpojumus
 
Darba formas:
 • literāro pasākumu organizēšana
 • izstāžu un konkursu organizēšana
 • piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”
 • aptaujas par bērnu attieksmi pret grāmatu un lasīšanu
 • informācijas nedēļa vienreiz mēnesī un jauno grāmatu apskati
 • bibliotekāro stundu organizēšana
 • elektroniskās datu bāzes veidošana
Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
17 Jan
Pašvaldība vēlas iegādāties zemesgrāmatā reģistrētus daļēji labiekārtotus un nelabiekārtotus dzīvokļus visā novada… https://t.co/QcSyFcUq5w