Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

 

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 30.jūlijā, plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1. Domes pārvaldes informācija. Pašvaldības policijas informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Informācija par Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas plāna izpildi. Informācija par administratīvi teritoriālās reformas darba grupas darbības rezultātiem.

2. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” nolikumā

3. Par detālplānojuma derīguma termiņa pagarināšanu

4. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.12 “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Iecavas novadā” apstiprināšanu

5. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā” apstiprināšanu

6. Par Iecavas novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu

7. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.11 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2019.gadam” apstiprināšanu

8. Par Iecavas novada domes kustamās mantas- automašīnas HONDA ACCORD – atsavināšanu

9. Par komisijas “Zālītes speciālās pamatskolas direktora amata kandidāta izvērtēšanai” izveidošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu

10. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļa īpašumam un tā izīrēšanu

11. Par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā

12. Par publiskās apspriešanas jautājumā “Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?” rezultātu apstiprināšanu

13. Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu

14. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

15. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

16. Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā un nosaukuma apstiprināšanu

17. Par zemes iznomāšanu

18. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu

19. Par adreses apstiprināšanu

20. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Mačekam

Lapas informācija atjaunota:    26.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 aug
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ie… https://t.co/j8WYbdeZyc