Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS

SASAUC KĀRTĒJO IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2018.gada 25.septembrī, plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 2. Par Iecavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
 3. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu
 4. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu
 5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
 6. Par ēkas Grāfa laukumā 7, Iecavā nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem
 7. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem
 8. Par Iecavas novada domes 2018.gada saistošo noteikumu Nr.9 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2018.gadam” apstiprināšanu
 9. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
 10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 11. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma
 12. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām
 13. Par lietošanas mērķa noteikšanu īpašuma zemes vienības daļai
 14. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu
 15. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
 16. Par zemes iznomāšanu
 17. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
 18. Par adrešu likvidēšanu
 19. Par adreses apstiprināšanu
 20. Par Iecavas novada domes kustamās mantas – automašīnas VW CARAVELLE atsavināšanai noteiktās nosacītās cenas samazināšanu
 21. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Mačekam
Lapas informācija atjaunota:    20.09.2018
TWITTER
IecavaLV
26 Sep
Iecavas novada pašvaldība pārdod automašīnu VW Caravelle! Plašāka informācija un vairāk foto:… https://t.co/lPQ0XABct1