Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2018.gada 30.oktobrī, plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Informācija par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”.

2. Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu.

3. Par Iecavas novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu

6. Par Iecavas novada domes 30.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par grozījumiem Iecavas novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr.18 “Iecavas novada pašvaldības nolikums””

7. Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības administrācijas nolikumā

8. Par Iecavas novada domes 2018.gada saistošo noteikumu Nr.10 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2018.gadam” apstiprināšanu

9. Par goda nosaukuma “Iecavas Gada cilvēks” piešķiršanu

10. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu

11. Par Atzinības raksta piešķiršanu

12. Par naudas balvas piešķiršanu

13. Par Iecavas novada domes 13.01.2015. lēmuma atcelšanu daļā

14. Par zemes vienību apvienošanu

15. Par zemes vienības atdalīšanu

16. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai

17. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

18. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

19. Par zemes iznomāšanu

20. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu

21. Par adreses likvidēšanu

22. Par īpašuma nosaukuma maiņu

23. Par adreses apstiprināšanu

Lapas informācija atjaunota:    26.10.2018
TWITTER
IecavaLV
16 nov
Arī Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbinieki atbalsta akciju „Cimdotā Latvija” un svētkus sagaida raks… https://t.co/V6QHbeYAYk