Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2017. gada 28. decembrī plkst. 10.00
IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU:

 

1. Par Iecavas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.18 "Iecavas novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu un jaunu amata vienību izveidošanu

2. Par nolikuma par Iecavas novada pašvaldības deputātu atlīdzības sistēmu apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

4. Par darba samaksu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" darbiniekiem

5. Par darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" darbiniekiem

6. Par darba samaksu Dzimtmisas pamatskolas darbiniekiem

7. Par darba samaksu Iecavas vidusskolas darbiniekiem

8. Par darba samaksu Iecavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem

9. Par darba samaksu Iecavas novada sporta skolas "Dartija" darbiniekiem

10. Par darba samaksu Iecavas kultūras nama darbiniekiem

11. Par darba samaksu pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" darbiniekiem

12. Par darba samaksu Iecavas internātpamatskolas darbiniekiem

13. Par darba samaksu Zālītes speciālās internātpamatskolas darbiniekiem

14. Par darba samaksu Iecavas novada budžeta iestādes "Iecavas novada Sociālais dienests" darbiniekiem

15. Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem

16. Par darba samaksu Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājam un locekļiem

17. Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības komisiju, redkolēģijas un darba grupas locekļiem

18. Par prēmijas apmēru Dzimtmisas pamatskolas darbiniekiem

19. Par prēmijas apmēru pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" darbiniekiem

20. Par prēmijas apmēru Iecavas novada izglītības iestāžu vadītājiem

21. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.19 "Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam" apstiprināšanu

22. Par īpašumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu

24. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu

    

Lapas informācija atjaunota:    27.12.2017
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s