Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2018.gada 26.maijā, plkst.08.30
IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1.  Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

2. Par Iecavas novada domes deputāta E.Druviņa pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

3. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem

4. Par grozījumiem nolikumā “Par Iecavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”

5. Par Iecavas novada pašvaldības Enerģētikas Rīcības plāna 2018.-2025.gadam apstiprināšanu

6. Par Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Uzraudzības ziņojuma par 2017.gadu apstiprināšanu un Rīcības plāna aktualizāciju

7. Par Iecavas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

8. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu

9. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

10. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma, nosaukuma un lietošanas mērķa apstiprināšanu

11. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai

12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes iznomāšanu

13. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

14. Par zemes iznomāšanu

15. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu

16. Par adrese apstiprināšanu

 

 

Lapas informācija atjaunota:    22.06.2018
TWITTER
IecavaLV
13 Jul
Iecavas novada pašvaldības administrācija aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālisti/-u (uz noteiktu laiku)!… https://t.co/SGS9iqRAZ5