Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2017.gada 16.novembrī, plkst.08.30
IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU


1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Informācija par veiktajiem auditiem. SIA „BUTS” informācija par Iecavas novada vidusskolēnu profesionālo apmācību
2. Par Zālītes speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2016.gada 9.februāra lēmumā „Par darba samaksu Iecavas vidusskolas darbiniekiem”
4. Par nepabeigtās būvniecības izmaksu nodošanu bez atlīdzības pašvaldības padotības iestādei Iecavas pirmsskolas izglītības iestādei „Cālītis”
5. Par grozījumiem nolikumā „Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem, sporta skolotājiem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā”
6. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Iecavas novada domes 13.12.2016. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”” apstiprināšanu
7. Par Iecavas novada domes kustamās mantas atsavināšanu
8. Par sporta nama Grāfa laukumā 7, Iecavā, Iecavas novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā
9. Par grozījumiem nolikumā „Par Iecavas novada domes naudas balvu”
10. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
11. Par naudas balvas piešķiršanu
12. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.14 „Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam” apstiprināšanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un parāda samaksas termiņa pagarinājumu
15. Par zemes vienību  apvienošanu
16. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai  meža zemē
17. Par zemes iznomāšanu
18. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
19. Par īpašuma nosaukuma apstiprināšanu
20. Par adrešu apstiprināšanu
    

Lapas informācija atjaunota:    10.11.2017
TWITTER
IecavaLV
17 Nov
Cienījamie iedzīvotāji! Šodien Iecavas novada dome strādās līdz plkst. 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma). Tā kā Lat… https://t.co/sbOQVi2ZTA