Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Nolikumi

0

Par Iecavas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas kārtību

Par Iecavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli

Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Par Iecavas novada pašvaldības deputātu atlīdzības sistēmu

Par Iecavas novada domes naudas balvu

Par Iecavas novada Domes apbalvojumiem

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem, sporta skolotājiem un sporta spēļu komandām par saniegumiem sportā

Iecavas novada Domes stipendiju nolikums

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

 

KONKURSU NOLIKUMI:

Pedagogu radošo darbu konkursa nolikums

Fotokonkursa “Iecavas novada mēneša foto” nolikums

Konkursa „Iecavas novada Gada jaunietis” nolikums

Iecavas novada pašvaldības konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” nolikums

Iecavas novada pašvaldības konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” komisijas nolikums

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums

 

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

 

STRUKTŪRVIENĪBU NOLIKUMI:

Iecavas novada pašvaldības stadiona nolikums

Iecavas novada domes struktūrvienības "Iecavas Jauniešu centrs" nolikums

Iecavas novada domes Izglītības nodaļas nolikums

Iecavas novada domes arhīva nolikums

Iecavas novada domes kancelejas nolikums

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 

KOMISIJU NOLIKUMI:

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības laikraksta “Iecavas Ziņas” un mājaslapas www.iecava.lv redkolēģijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums

Iecavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Iecavas novada domes administratīvās komisijas nolikums

Iecavas novada domes iepirkumu komisijas nolikums

Iecavas novada medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Dzīvokļu un īres komisijas nolikums

Iecavas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikums

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

 

Lapas informācija atjaunota:    17.10.2017
TWITTER
IecavaLV
17 Nov
Cienījamie iedzīvotāji! Šodien Iecavas novada dome strādās līdz plkst. 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma). Tā kā Lat… https://t.co/sbOQVi2ZTA