Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Noteikumi

0

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā

 

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem  un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu  skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs

 

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

 

Par  Iecavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem

 

Par Iecavas novada pašvaldības iestādes  „Iecavas novada Sociālais dienests” klientu līdzdarbības pienākumu veikšanu

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā

 

Par kārtību, kādā Iecavas novada pašvaldība piemēro samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

 

Par veselības apdrošināšanu Iecavas novada pašvaldībā

 

Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem

 

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā

        Veidlapas:

 

Par baneru izvietošanu un uzturēšanu Iecavas novada pašvaldības interneta portālā

 

Kārtība, kādā Iecavas novada domes pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” sniedz pakalpojumu krīzē nonākušai personai (ģimenei) krīzes dzīvoklī „Zorģi 1-2„ Iecavas novadā

 

Word dokumentsPar centrālās apkures atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās un māju (ēku) iekšējo siltumsistēmu pārbūvi

 

Lapas informācija atjaunota:    19.09.2017
TWITTER
IecavaLV
17 Nov
Cienījamie iedzīvotāji! Šodien Iecavas novada dome strādās līdz plkst. 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma). Tā kā Lat… https://t.co/sbOQVi2ZTA