Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Noteikumi

0

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēs

 

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem  un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu  skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs

Par  Iecavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem

Par Iecavas novada pašvaldības iestādes  „Iecavas novada Sociālais dienests” klientu līdzdarbības pienākumu veikšanu

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā

Par kārtību, kādā Iecavas novada pašvaldība piemēro samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

Par veselības apdrošināšanu Iecavas novada pašvaldībā

Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem

 

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā

        Veidlapas:

 

Par baneru izvietošanu un uzturēšanu Iecavas novada pašvaldības interneta portālā

Kārtība, kādā Iecavas novada domes pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” sniedz pakalpojumu krīzē nonākušai personai (ģimenei) krīzes dzīvoklī „Zorģi 1-2„ Iecavas novadā

Word dokumentsPar centrālās apkures atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās un māju (ēku) iekšējo siltumsistēmu pārbūvi

 

Lapas informācija atjaunota:    21.04.2018
Aktuālais jautājums

Vai Tu šķiro atkritumus?

Jā, šķiroju visus mājsaimniecības atkritumus
Šķiroju daļēji, piemēram, tikai stikla taru, PET pudeles, papīru
Nē, nesaprotu kāds no tā labums
Šķirotu, ja tuvumā būtu šķirošanas konteineri
TWITTER
IecavaLV
21 Apr
No šodienas gājējiem atkal ir pieejams tiltiņš Iecavas parkā aiz estrādes. Paldies Iecavas zemessargiem par uzstādī… https://t.co/kpxAxtGwRC