Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Saistošie noteikumi

0

Pašvaldības nolikums

Teritorijas plānojums

Budžets

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (Nr.12_12.09.2017.)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Iecavas novadā (Nr.11_12.09.2017.)

Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus (Nr.10_12.09.2017.)

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā (Nr.8_08.08.2017.)

Par Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (Nr.5_16.05.2017.)

Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" (precizēti 16.05.2017.)

Saistošie noteikumi Nr. 11 „Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs" (precizēti 16.05.2017.)

Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (Nr.20_13.12.2016.)

Par Iecavas novada pašvaldības simboliku (Nr.19_13.12.2016.)

Par kārtību, kādā noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu/norāžu zīmes, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (telpu grupu) informācijas zīmes Iecavas novadā (Nr.18_13.12.2016.)

Par pašvaldības nodevu par reklāmas, reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu Iecavas novadā (Nr.16_08.11.2016.)

Par reklāmas, reklāmas objekta izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu Iecavas novadā (Nr.15_08.11.2016.)

Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā (Nr.9_13.09.2016.)

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai (Nr.11_13.09.2016.)

Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai (Nr.4_08.03.2016.)

Par Iecavas novada pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» maksas pakalpojumiem (Nr.3_08.03.2016.)


Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības 2015.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 2016.gadā Iecavas novadā” (Nr.18_29.12.2015.)

Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu (Nr.17_08.12.2015.)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 2016.gadā Iecavas novadā (Nr. 12_13.10.2015.)

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Iecavas novadā (Nr.6_14.04.2015.)

Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā (Nr.13_13.10.2015.)

Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Iecavas novadā (Nr.6_13.05.2014.)

Par kapsētu apsaimniekošanu (Nr.7_10.06.2014.)


Par Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (Nr.8_10.06.2014.)

Par sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novada pašvaldībā (Nr.12_14.10.2014.)

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Iecavas novadā
     (Nr.21_10.12.2013.)

Par sociālo aprūpi un veselības aprūpi mājās 
     (Nr.18_08.10.2013.)

Nodeva par Iecavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām
     (Nr.26_28.12.2013.)

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās
     (Nr.25_28.12.2013.)

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
     (Nr.24_28.12.2013.)

Par Iecavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes «Iecavas Mūzikas un mākslas skola» līdzfinansējumu
(Nr.13 08.10.2013.)

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Iecavas novadā

     (Nr.6_12_03_2013)

Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā

     (Nr.19_11_12_2012)

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Iecavas novadā
(Nr.12_11.09.2012)

Iecavas novada centralizēto ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi
(Nr.6_15.05.2012)

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā
(Nr.17_13.09.2011)

Par Iecavas novada Domes pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» kompetenci
(Nr.6_10.05.2011)

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Iecavas novadā
(Nr.17_13.07.2010)

Lapas informācija atjaunota:    19.10.2017
TWITTER
IecavaLV
17 Nov
Cienījamie iedzīvotāji! Šodien Iecavas novada dome strādās līdz plkst. 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma). Tā kā Lat… https://t.co/sbOQVi2ZTA