Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

0

Pakalpojuma nosaukums:

civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pēc personas lūguma izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību

 

Pakalpojuma īss raksturojums:

 • Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu (MK noteikumu Nr.761 170.punkts)
 • Iesniegumā norāda:
  1. vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
  2. pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
  3. atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, - laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
  4. personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pakalpojuma saņēmējs:

fiziskas un juridiskas personas

 

Normatīvie akti:

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

 • pase vai personas apliecība

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

 • ierodoties personīgi jebkurā dzimtsarakstu nodaļā 1 mēneša laikā pēc valsts nodevas samaksas;
 • ja iesniegums saņemts pa pastu, dzimtsarakstu nodaļa vai Tieslietu ministrija atkārtoti izsniegto dokumentu mēneša laikā nosūta dzimtsarakstu nodaļai atbilstoši iesniedzēja dzīvesvietai, par to paziņojot iesniedzējam.

 

Maksa par pakalpojumu:

Valsts nodeva - 7.00 euro

No valsts nodevas atbrīvoti, uzrādot attiecīgus statusu apliecinošus dokumentus:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi;
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.

Valsts nodeva nav jāmaksā šādos gadījumos:

visu veidu dokumentu izsniegšana uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

 • klātienē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, 1.stāvā;
 • jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

 • klātienē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, 1.stāvā;
 • jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus.

 

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst. 8-12.30, 13.30-17.00

trešdienās plkst. 8-12.30, 13.30-18.00

ceturtdienās plkst. 8-12.30, 13.30-17.00

piektdienās plkst. 8-12.30, 13.30-16.00

 

Uzziņas:

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
17 Jan
Pašvaldība vēlas iegādāties zemesgrāmatā reģistrētus daļēji labiekārtotus un nelabiekārtotus dzīvokļus visā novada… https://t.co/QcSyFcUq5w