Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Tirdzniecības atļauju izsniegšana

0

Tirdzniecības atļauju izsniegšana

 

1.Kas man jādara, lai varētu pieteikt/saņemt atļauju?

 • Fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai.
 • Jāsamaksā pašvaldības nodeva Domes norēķinu kontā vai kasē, bet gadījumos, ja publisko tirdzniecību organizē SIA „Iecavas tirgus", nodevu iekasē SIA administrācija.
 • Pēc pašvaldības nodevas samaksas pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju, kuru pēc pieprasījuma nosūta uz e-pastu, faksu.

 

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

Iesniegums un tam pievienojamie dokumenti (ja attiecināms):

 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 • saskaņojums ar pasākuma rīkotāju;
 • saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopijas;
 • fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību un/vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja un nenodarbina citas personas.

        

3. Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegums rakstāms brīvā formā, norādot:
- fiziskās personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruni;
- vietu, kur vēlas veikt ielu tirdzniecību;
- realizējamo preču grupas;
- paredzētās tirdzniecības laiku un ilgumu.

 

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

 • pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās - 1 euro dienā;
 • pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu izbraukuma tirdzniecības vietās:
 • tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm - 5 euro dienā;
 • tirdzniecībai ar stādiem, košumkrūmiem - 3 euro dienā;
 • tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem - 3 euro dienā;
 • tirdzniecībai ar grāmatām un preses izdevumiem - 4 euro dienā;
 • sabiedriskajai ēdināšanai - 3 euro dienā.

 

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • tirdzniecības atļauju izsniedz klātienē Iecavas novada Domes kancelejā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, 2.stāvā;
 • izmantojot e-pakalpojumu;
 • iesūtot elektroniski iesniegumu uz e-pastu: dome@iecava.lv;
 • konsultācijas pa tālruni 63941301 vai 63941991.

 

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
piecas darbdienas

 

8. Ar ko sazināties jautājumā par šo pakalpojumu?
Iecavas novada Domes kancelejā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
17 Jan
Pašvaldība vēlas iegādāties zemesgrāmatā reģistrētus daļēji labiekārtotus un nelabiekārtotus dzīvokļus visā novada… https://t.co/QcSyFcUq5w