Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu

0

Pakalpojuma nosaukums:
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņā ar tiesas spriedumu nodrošināt ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Pakalpojuma īss raksturojums:
Pašvaldībai ir tiesības anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties uz:

 • spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām;
 • uz klātienē parakstītu vai notariāli apliecinātu iesniegumu par savas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas  un juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

Normatīvie akti: 

 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 • MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"
 • MK 11.02.2003. noteikumi Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu"
 • MK 18.02.2003. noteikumi Nr.82 "Noteikumi, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām"
 • likums "Par dzīvojamo telpu īri"
 • Administratīvā procesa likums
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums
 • Iedzīvotāju reģistra likums
 • Iesniegumu likums

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

 • tiesas spriedums (jāuzrāda oriģināls);
 • tiesas sprieduma labprātīgu vai piespiedu izpildi apliecinošs documents (jāuzrāda oriģināls);
 • pilnvarojumu apliecinošs dokuments;
 • pase vai personas apliecība.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
30 dienas

Maksa par pakalpojumu:
bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
klātienē Iecavas novada Domes kancelejā

Pakalpojuma saņemšanas veids:
klātienē Iecavas novada Domes kancelejā

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-18.00

Uzziņas:
Iecavas novada Domes kancelejā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
17 Jan
Pašvaldība vēlas iegādāties zemesgrāmatā reģistrētus daļēji labiekārtotus un nelabiekārtotus dzīvokļus visā novada… https://t.co/QcSyFcUq5w