Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Attīstības programma

0

Aktuālā versija: 2017.gada 12.decembrī dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto Rīcības plānu.

Domes lēmums

 

2017.gada 13. jūnijā dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto Rīcības plānu un Uzraudzības ziņojumu.

Domes lēmums

 

2016.gada 10. maijā dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto Rīcības plānu un Uzraudzības ziņojumu.


Domes lēmums

 

2015.gada 9.jūnijā dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto Rīcības plānu un Uzraudzības ziņojumu.

Domes lēmums

 

2014.gada 29.decembrī dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2013.- 2019.gadam aktualizēto Rīcības plānu un investīciju plānu.

Domes lēmums

 

2014.gada 10.jūnijā dome ir apstiprinājusi  Iecavas novada Attīstības programmas 2013.- 2019.gadam aktualizēto Rīcības plānu .

Attīstības programmas uzraudzības darba grupa ir izstrādājusi Uzraudzības ziņojumu par 2013.gadu, kurš saskaņā ar 2014.gada 13.maija domes sēdes lēmumu ir apstiprināts.

Uzraudzības ziņojums

Domes lēmums

 

Saskaņā ar 2012.gada 11.decembra domes sēdes lēmumu ir apstiprināta «Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam» gala redakcija un «Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam» gala redakcija.

Domes lēmums

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Iecavas pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programma - esošās situācijas un SVID analīze

Attīstības programma - stratēģiskā daļa un rīcības plāns

Attīstības programma - pielikumi

Publiskā apspriešana:

 

 Diskutē par Iecavas novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi

(25. jūlija seminārs)

 

Iesaistās Iecavas novada attīstības plānošanā
(10. februāra seminārs par Iecavas novada attīstības prioritātēm un mērķiem)

Domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

Darba uzdevums Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei

Domes lēmums par attīstības programmas izstrādi

Darba uzdevums attīstības programmas izstrādei

Kāpēc Iecavai nepieciešama attīstības programma?

Iedzīvotājiem jāpiedalās novada attīstības programmas izstrādē

 

Piedāvājiet savas idejas novada attīstībai, sūtot tās uz e-pastu: ineta.bramane@iecava.lv 

Lapas informācija atjaunota:    18.12.2017
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
17 Jan
Pašvaldība vēlas iegādāties zemesgrāmatā reģistrētus daļēji labiekārtotus un nelabiekārtotus dzīvokļus visā novada… https://t.co/QcSyFcUq5w