Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook rss

Katoļu draudze

0

Iecavas katoļticīgie uz pirmo dievkalpojumu ieradās samērā kuplā skaitā 1993.gada 24.decembrī Iecavas kultūras namā. Dievkalpojumu vadīja Bauskas katoļu priesteris A.Taukuls. 1994.gada 6.janvāra sapulcē tika izskatīts nolikums un ievēlēta draudzes valde, kā arī revīzijas komisija. Sapulce nolēma pulcēties dievkalpojumā vienu reizi mēnesī.

Bija periods, kad pulcējāmies arī Mazuru privātmājā, un dievkalpojumus 1995.gadā turpināja vadīt Bauskas dekanāta dekāns P.Skredeļs.

Draudzes valde veica katoļticīgo reģistrāciju gan dievkalpojumu laikā, gan apmeklējot dzīves un darba vietas. Radās ideja baznīcas nepieciešamībai arī Iecavā. Tādēļ pirmais draudzes iesniegums pagasta padomei par zemes piešķiršanu tika iesniegts 1995.gada 13.martā. Draudzes reģistrācijas dokumentu trūkuma dēļ saņemts atteikums. To sakārtoja 1997.gada 7.aprīlī LR Tieslietu ministrija - apliecības numurs AP-0736.

2000.gada 24.decembrī draudzes valde un pārstāvji devās vizītē pie Jelgavas diecēzes bīskapa A. Justa. Pēc pārrunām bīskaps piekrita un apsolīja palīdzēt draudzei celt baznīcu Iecavā. Tādēļ 2000. gada 27. decembrī sniedzām otro zemes ierādīšanas pieprasījumu pagasta padomei.

2001.gada 16.martā bīskapa A.Justa vadībā astoņu cilvēku komisija no astoņiem variantiem izvēlējās baznīcai iegādāties īpašumu Lauku ielā 16. Draudzes valdei sākās raižpilns posms.

Īpašuma pārdošana un pirkšana sakārtota ar Bauskas notāres Z.Reliņas starpniecību. Daudzas formalitātes galvenā arhitekta un Zemes dienesta kabinetos prasīja laiku un līdzekļus. Tāpēc izsaku lielu pateicību par katru artavu toreiz un turpmāk, jo gan saimnieciskā, gan celtniecības darbība prasa smagu darbu un atbildīgu pieeju daudzu problēmu risināšanā.

2003.gada 27.aprīlī - Baltajā svētdienā - tika iesvētīta vieta katoļticīgo baznīcas celšanai. Dievkalpojumu vadīja A.Justs, tajā piedalījās gan Skaistkalnes paulīniešu baltie mūki, gan prāvests no Ozolaines, gan Dobeles prāvests Jānis Zviedrāns, kurš šo ceremoniju pat uzfilmēja draudzes arhīvam.

Jau rudenī sākās celtniecības darbi pamatu likšanai. Baznīcas celtniecības tehniskā uzrauga pienākumus uzņēmās V.Circenis.

No 2006. gada 20.septembra kā saimniecisko, tā celtniecības jomu vadīja Bauskas dekanāta dekāns-monsinjors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Zviedrāns. Daudziem gan Bauskas, gan Iecavas draudzē ir pazīstama viņa neizsīkstošā enerģija ticības druvā, bet īpaši - Skaistkalnes klostera atjaunošanā, tāpat draudzes māju atjaunošanā Jaunjelgavā, Koknesē, Ozolainē.

Visiem paldies par morālo un materiālo atbalstu, bet īpaši Iecavas novada pašvaldībai par finansiālo palīdzību zvana izgatavošanā; tas skan, aicinot dievlūdzējus jaunajā katoļu baznīcā, kas ir veltīta Svētajam Antonam no Padujas.

2009.gada 23.augustā tika konsekrēta jaunuzceltā Iecavas Romas katoļu baznīca. Vairāk par šo notikumu var izlasīt šeit.

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
TWITTER
IecavaLV
19 Jul
Aicinām arī iedzīvotājus iesaistīties smaku novēršanā! Oficiālas sūdzības saņemšana ir pamats, lai vērstos pie uzņē… https://t.co/pog1pDqAbX