Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook rss instagram

Iecavas Gada cilvēki

0

2017. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

Gintai Zaumanei

par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, mākslas un sabiedriskās dzīves dažādošanā, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā, Iecavas vārda popularizēšanu valsts mērogā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Militai Pīlādzei

par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību jaunās paaudzes izglītošanā Iecavas vidusskolā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitai Lauciņai-Veinerei

par nopelniem skolēnu debašu kustības attīstīšanā un aktīvu sabiedrisko darbību, popularizējot Iecavas vārdu valsts un starptautiskā mērogā.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

 

Rolandam Radziņam un Zaigai Lazdiņai-Radziņai
par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

 

 

 

Sarmītei Avotai
par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada kultūras un estētiskās vides pilnveidošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ērikam Grantam
par ilggadēju darbību Iecavas politiski represēto klubā un nopelniem novada sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

 

 

 

 

2015. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

Dainuvītei Vilandei

par nozīmīgu ieguldījumu iecavnieku veselības aprūpē un jaunās mediķu paaudzes tālākizglītošanā.

 

 

 

 

 

 

 

Gitai Kravalai

par ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, mākslas telpas aktivizēšanā un radošu sabiedrisko aktivitāti.
 

 

 

 

 

 

 

 

Aldim Beitiņam

par basketbola popularizēšanu un augstvērtīgiem sasniegumiem sportā.

 

 

 

 

 

 

 

2014. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

 

 

Lindai un Kristapam Arājiem

par ieguldījumu jātnieku sporta attīstībā Iecavas novadā un jauniešu piesaistē aktīvam, veselīgam dzīvesveidam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrai Pārumai

par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā, gudras un labklājīgas sabiedrības veidošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārim Ozoliņam

par augstvērtīgiem sasniegumiem veterānu sportā, aktivitāti sporta pasākumu organizēšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Iecavas novadā.

 

 

 

 

 

2013. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

 

 

 

 

Dainim Kravalam

par Iecavas jaunatnes ilggadēju patriotisko audzināšanu un aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

 

 

 

 

Solveigai Linejai

par ilggadēju ieguldījumu novada kultūras dzīves bagātināšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirdzai Brazovskai

par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību Iecavas novada veselības aprūpes attīstībā.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    23.11.2017
TWITTER
IecavaLV
16 nov
Arī Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbinieki atbalsta akciju „Cimdotā Latvija” un svētkus sagaida raks… https://t.co/V6QHbeYAYk