Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Plāno izglītības un sporta jomas attīstību

19.02.2018 0

Lai nodrošinātu novada iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu izglītības un sporta jomas izaugsmi, izstrādāta Iecavas novada izglītības un sporta attīstības stratēģija 2018. – 2025.gadam. Plānošanas dokuments sastāv no divām daļām – esošās situācijas analīzes, kā arī stratēģiskās daļas un rīcības plāna.

Stratēģijas izstrāde sākta pērnā gada augustā. Tās ietvaros veikta demogrāfiskās situācijas analīze, izglītojamo vecāku apmierinātības aptauja, esošās situācijas apzināšana novada izglītības iestādēs, pieejamās infrastruktūras analīze, intervijas ar izglītības un sporta iestāžu vadītājiem. Vērā ņemta pieejamo pakalpojumu un izglītības programmu kvalitātes analīze un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolas, pamatizglītībā, vidējā, interešu, pieaugušo, iekļaujošajā, profesionālās ievirzes, kā arī speciālajā un neformālajā izglītībā.

Dokumenta izveides laikā organizēti divi semināri, kuros stratēģijas izstrādātāji, izglītības un sporta iestāžu vadītāji, atbildīgie pašvaldības darbinieki un domes deputāti pārrunāja iegūtos rezultātus un sprieda par piemērotākajiem rīcības virzieniem, savukārt 12. decembrī stratēģiskās izvēles prezentētas domes deputātiem. 

Stratēģijas ietvaros veikta turpmākās attīstības alternatīvu analīze un sagatavots rīcības plāns laika posmam līdz 2025. gadam.

Iecavas novada izglītības un sporta attīstības stratēģija 2018. – 2025. gadam

 

Dokuments pieejams sadaļā Pašvaldība – Plānošanas dokumenti - Nozaru dokumenti un pētījumi.

Stratēģijas izstrādi par kopējo summu 11 374,00 eiro ar PVN veica ekspertu grupa SIA “NK konsultācijas”.

 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    19.02.2018