Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Pirmsskolas izglītības iestādei «Cālītis» augsts ekspertu vērtējums

29.11.2018 0

Lai arī pirmsskolas izglītības iestādes veic obligāto apmācību un sagatavo bērnus skolai, līdz šim nekāda valsts līmeņa vērtēšana šim procesam nav notikusi.

 

Pirmsskolas izglītības iestādei «Cālītis» augsts ekspertu vērtējums
FOTO: Anta Kļaveniece

No 2018. gada situācija ir mainījusies, un pirmo reizi Latvijā tiek vērtēta bērnudārzu vadītāju profesionalitāte. Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Cālītis» ir viena no pirmajām iestādēm valstī, kur šī akreditācija ir veikta. Ekspertu komisija iestādē viesojās 14. novembrī, un bērnudārza vadītājas kompetences ir novērtētas tikai ar «ļoti labi» un «teicami».

PII «Cālītis» vadītāja Inguna Lāce ir ļoti priecīga par saņemto vērtējumu un uzteic arī kolektīva devumu: «Kolektīva atbalsts ir ļoti svarīgs, jo vadītājs bez tā nebūtu nekas. Esmu pateicīga un gandarīta, ka mūsu darbinieki ir ieinteresēti, vienmēr atbalsta jaunas idejas.»

Iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 29 lappusēs ietverta plaša informācija par iestādi, tajā īstenotajām programmām, tehnisko nodrošinājumu, darba metodēm un citiem iestādi raksturojošiem parametriem. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Vērtēšanas trīs eksperti bērnudārzā strādāja visu dienu, iepazīstoties ar iestādi, vērojot nodarbības, analizējot dokumentāciju, veicot sarunas ar vadītāju, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, atbalsta personālu, iestādes padomes un pašvaldības pārstāvjiem. Savā ziņojumā eksperti visaugstāk novērtējuši iestādes materiāli tehnisko nodrošinājumu un vides iekārtojumu, iesaisti jaunā mācību satura aprobācijā un dalīšanos pieredzē. Sniegti arī vairāki ieteikumi: iesaistīties starptautiskos izglītības projektos, labās prakses popularizēšanai izveidot iestādes mājaslapu vai intensīvāk izmantot Iecavas novada pašvaldības mājaslapu, pilnveidot drošību izglītības iestādē, ierīkojot automātiski slēdzamus vārtiņus un grupu ārdurvis.

Arī Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja uzteic iestādes sakārtoto vidi, iegādāto mācību līdzekļu pilnvērtīgu izmantošanu jēgpilnai satura apguvei. «Īpašs pārbaudījums gan vadītājai, gan kolektīvam bija jaunā mācību satura aprobācija, taču šis process ir saliedējis komandu un pilnveidojis iestādes darbu, par ko liels prieks.»

PII «Cālītis» vadītāja Inguna Lāce arī ir ieguvusi pirmsskolas izglītības iestāžu eksperta zināšanas: «Ja mani aicinās, piedalīšos citu iestāžu vērtēšanā.» Iestādes, kuru vadītāji kļuvuši par vērtēšanas ekspertiem, pirmās bija aicinātas pieteikties akreditācijai.

Valstī kopā ir 700 bērnudārzi, no tiem privātie ir teju 200. Tā kā apjoms ir milzīgs, visu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darba novērtēšana ilgs sešus gadus.

Vērtēšanas process notiek četros posmos. Sākumā pati pirmsskola veic savu pašvērtējumu. To dara vadītājs kopā ar kolektīvu. Tad bērnudārza vadītājs veic sava darba pašvērtējumu, aizpildot anketu. To pašu par viņu dara arī pašvaldība. Pēc tam sākas ekspertu darbs pirmsskolā uz vietas. Noslēgumā, pamatojoties uz ekspertu komisijas priekšlikumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests pieņem lēmumu par pirmsskolas vadītāja atbilstību vai neatbilstību amatam.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    29.11.2018
TWITTER
Iecavas novads
18 apr
Apmeklētāju ievērībai! ‼️ https://t.co/Oqd0ppPRyK