Iecavas
novads
Seko: twitter facebook draugiem rss

Apstiprināts Iecavas novada teritorijas plānojums

16.05.2017 0

16. maija domes sēdē deputāti apstiprināja Iecavas novada teritorijas plānojumu.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc  oficiālās publikācijas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Ar dokumentu varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv, kā arī izdrukas formā Iecavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Iecavā.

Lēmums "Par Iecavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu"
Saistošie noteikumi Nr.5„Par Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa:

 

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

 

Pārskats par teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    22.05.2017
Aktuālais jautājums

Iecavai 525 jau šajā nedēļas nogalē! Kuru no svētku pasākumiem Tu gaidi visvairāk?

Koncertu “Uzziedi Iecavā!”
Amatierkolektīvu priekšnesumus
Pasākumus jauniešiem
Gross Eckau kauju rekonstrukciju
Koncertus Iecavas baznīcās
Izstādes
Sportiskas aktivitātes
Svētku uguņošanu
Citu
Visus pasākumus ir vērts apmeklēt!
TWITTER
IecavaLV
20 Jul
Iecavas svētki jau šajā nedēļas nogalē! Pasākuma programmu un aktuālo informāciju meklē https://t.co/MSYdHhN70w… https://t.co/PJacd3RZWK