Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Apstiprināts Iecavas novada teritorijas plānojums

16.05.2017 0

16. maija domes sēdē deputāti apstiprināja Iecavas novada teritorijas plānojumu.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc  oficiālās publikācijas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Ar dokumentu varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv, kā arī izdrukas formā Iecavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Iecavā.

Lēmums "Par Iecavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu"
Saistošie noteikumi Nr.5„Par Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa:

 

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

 

Pārskats par teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    22.05.2017
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s