Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Notikusi kārtējā domes sēde

18.05.2017 0

16. maijā notika kārtējā domes sēde, kurā deputāti izskatīja 25 jautājumus.

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās Edvīns Circenis.

Informācija par iepirkumiem

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs klātesošos informēja par pašvaldības darba aktualitātēm iepriekšējā mēnesī.

11. aprīlī notika piecu iesniegto piedāvājumu atvēršana iepirkumam «Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» teritorijas nožogojuma nomaiņa». Par uzvarētāju atzīts SIA «MT sēta» piedāvājums ar līgumcenu 19 448,15 EUR ar PVN.

18. aprīlī atvērti divi iesniegtie piedāvājumi atklātajam konkursam par Sarkanās skolas ēkas jumta pārbūvi. Par uzvarētāju atzīts SIA «Kvintets M» piedāvājums ar līgumcenu 176 922,58 EUR ar PVN.

10. maijā izsludināti divi iepirkumi: «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ceļa «V1040 – Roņi - Tāmas - Renceles - A7» pārbūvei» un «Gājēju celiņa seguma un apgaismojuma izveide Iecavas parkā». Iesniegto piedāvājumu atvēršana paredzēta 30. maijā.

Izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos

Deputāti apstiprināja sagatavotās izmaiņas saistošajos noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē reģistrē un uzņem bērnus. Sagatavotie grozījumi paredz, ka turpmāk šajos noteikumos būs noteikta arī atskaitīšanas kārtība no pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

«Aptuveni piecdesmit procenti bērnu novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē visu gadu, tādēļ darbiniekiem ir problēmas izmantot ikgadējo atvaļinājumu. Vecāki savas atvases izvēlas sūtīt bērnudārzā arī vasaras mēnešos,» atklāja Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja. Lai iestādes darbinieki varētu izmantot atvaļinājumu, būtu iespējams veikt telpu ģenerāltīrīšanu un tās pilnvērtīgi sagatavot turpmākam darbam, noteikumi papildināti ar punktu, uz kura pamata iestādes vadītajam būs tiesības vasaras mēnešos uz laiku līdz četrām nedēļā slēgt izglītības iestādi, par to iepriekš informējot bērnu vecākus. Lai nodrošinātu iespēju bērnam nepieciešamības gadījumā apmeklēt bērnudārzu, abas novada pirmsskolas iestādes vienlaikus slēgt nedrīkstēs. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā «Iecavas Ziņas».

Dome apstiprināja Iecavas novada bāriņtiesas ētikas kodeksu. Dokumentā ir ietverti ētikas pamatprincipi iestādes kopējo mērķu sasniegšanai un bāriņtiesas darbinieku rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ētikas normu pārkāpumiem.  Sūdzības par kodeksā noteikto profesionālo ētikas normu vai uzvedības pamatprincipu neievērošanu, izskatīs Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisija.

Nosaka pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem 2017. gadā

Deputāti lēma par līdzfinansējuma apmēru privātam bērnudārzam, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi gadījumā, ja dome nevar nodrošināt vietu kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

2017. gadā summa, kādu pašvaldība maksās privātam bērnudārzam par vienu izglītojamo, būs 256,35 eiro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un 174,04 eiro mēnesī par bērnu obligātās izglītības vecumā.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties www.iecava.lv sadaļā Domes lēmumi.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    18.05.2017
TWITTER
IecavaLV
21 May
28. maijā no plkst. 9.30 līdz 9.45 notiks kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude, lai pārbaudītu civilās trauksmes un a… https://t.co/E0YI0QqsIM