Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Dimzukalna iedzīvotāji vēlas dzīvot sakārtotā vidē

13.09.2017 0

Pirmdien, 11. septembrī, Ziemeļu bibliotēkā uz tikšanos ar Iecavas novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mačeku, izpilddirektoru Mārtiņu Veinbergu un Sabiedriskās kārtības dienesta vecāko inspektori Lūciju Mucenieci bija ieradušies gandrīz 30 vietējie iedzīvotāji.

Dimzukalna iedzīvotāji vēlas dzīvot sakārtotā vidē
FOTO: Anta Kļaveniece

Vispirms pašvaldības vadītājs iedzīvotājus informēja par aktualitātēm, kas saistītas ar transporta kustību un izglītības sistēmu. Pašvaldība ir ievadījusi sarunas ar VAS «Latvijas Valsts ceļi» par pieturvietas izveidi, ātruma ierobežojumiem un apgaismojuma ierīkošanu Dimzukalnā uz A7 šosejas.

Tuvākajā laikā deputātiem jāpieņem lēmums, ko darīt ar Dzimtmisas skolas ēku, kas līdz šim tika atvēlēta pirmsskolas izglītības programmas realizēšanai, - tā būtu saglabājama un atjaunojama vai tomēr nē. Deputātu domas atšķiras arī jautājumā par skolas nākotni. Ir deputāti, kas uzskata, ka skola ir jālikvidē. Domes priekšsēdētāja uzskats, ka skola ir jāsaglabā, lai gan piekrīt viedoklim, ka pašvaldība nevar nonākt situācijā, kad līdzekļu pietiek tikai eksistencei, nevis attīstībai. Ar iedzīvotājiem tika pārrunāts arī tas, kā satiksmi ietekmēs apvedceļa un dzelzceļa «Rail Baltica» būvniecība.

Iedzīvotājus interesēja iespēja sakārtot savu īpašumu statusu daudzdzīvokļu mājā Nr.5. Dokumentu trūkums traucē īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība izskatīja iespēju iegādāties neapsaimniekoto kāpņutelpu, kas pieder SIA «Žaņa Lagzdiņa maizes fabrika», sociālo dzīvokļu izveidei, taču nesakārtotā dokumentācija neļāva to darīt. Iedzīvotājiem ir jāatrod dokumenti, kas apliecina, ka savulaik notikusi dzīvokļu iegāde par kādreizējās saimniecības pajām.

Dimzukalna iedzīvotājus neapmierina, ka pēc kanalizācijas vada izbūves teritorija palikusi nesakārtota. Pašvaldības pārstāvji solīja sazināties ar atbildīgo uzņēmumu un sekot, lai tuvākajā laikā teritorija tiktu sakārtota.

Iedzīvotāji vēlas, lai tiktu pagarināta ierīkotā ielas apgaismojuma līnija, kā arī meklēts risinājums lietusūdens novadīšanai. Tagad pēc stiprām lietavām vairākās vietās novadgrāvji pārplūst un ūdens appludina īpašumus. Pašvaldības pārstāvji norādīja, ka, būvējot mājas, iedzīvotāji paši vietām ir sabojājuši meliorācijas sistēmu, arī novadgrāvji vietām ir patvaļīgi aizbērti. Lai situāciju atrisinātu un veidotu jaunus notekgrāvjus, nepieciešams izzināt, kur ieraktas pazemes komunikācijas, jāveic teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, jāvienojas ar īpašniekiem, caur kuru zemi iespējams novadīt lietusūdeni.

Vairākus iedzīvotājus neapmierina dzeramā ūdens kvalitāte. A. Mačeks skaidroja, ka pašvaldība nevar ieguldīt līdzekļus svešā īpašumā, tāpēc iedzīvotājiem kopsapulcē būtu jāvienojas par ūdenssaimniecības nodošanu pašvaldībai. Tad pašvaldība varētu to sakārtot, bet iedzīvotājiem par ūdeni būtu jāmaksā tāpat, kā to dara pārējo ciemu iedzīvotāji.

Iedzīvotāji informēja, ka aiz Klibiem neesot ceļa zīmes, kas norāda apdzīvotās vietas Dzimtmisa sākumu, kā arī interesējās par sniega tīrīšanas un greiderēšanas darbiem. Dažkārt pēc ceļu uzturēšanas darbiem ceļmalas apaugums tiekot noplēsts un sastumts uz māju iebrauktuvēm, kas apgrūtina iekļūšanu īpašumā; ziemā dažkārt ceļš neesot izšķūrēts līdz noteiktajai vietai. Pašvaldības pārstāvji aicināja iedzīvotājus par šādiem gadījumiem ziņot uzreiz, nevis pēc tik ilga laika, kad notikušo vairs nevar pārbaudīt.

Iedzīvotāji interesējās par iespēju ierīkot puķu kastes un atjaunot bērnu rotaļu laukumu. Pašvaldības pārstāvji ņēma vērā šos ierosinājumus, taču aicināja arī iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties pašvaldības rīkotajos projektu konkursos, lai piesaistītu līdzekļus apdzīvotās vietas labiekārtošanai un līdzdarbojoties uzņemtos atbildību par dzīves kvalitātes uzlabojumiem savā ciemā.      

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    13.09.2017
TWITTER
IecavaLV
22 Jun
Sveicam Līgo svētkos! https://t.co/W7qhCrasdK