Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Notikusi Finanšu komitejas sēde

27.09.2017 0

26. septembrī deputāti pilnā sastāvā strādāja kārtējā Finanšu komitejas sēdē.

Vērtē pašvaldības iestāžu budžeta izpildi

Lai sekmētu budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu, deputāti skatīja Iecavas novada pašvaldības iestāžu budžeta izpildes datus par šā gada pirmajiem astoņiem mēnešiem. Sēdē piedalīties bija aicināti arī iestāžu vadītāji, kuri skaidroja kā līdz šim veicies ar līdzekļu apgūšanu, kādi tēriņi vēl šogad plānoti. Šā gada budžeta izpildes analīze palīdzēs nākamā gada budžetu sastādīt pēc iespējas efektīvāk, izmantojot visus novadam pieejamos līdzekļus.

Atbalsta projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanu

Apstiprināts projekta “Brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošana Iecavas novadā” iesniegums. Lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, Iecavas novada dome plāno vairākās vietās ierīkot tīkla piramīdas. Iecavas centrā šīs iekārtas tiks novietotas starp daudzdzīvokļu ēkām Edvarta Virzas ielā 25, 27 un Tirgus ielā 5, Dzimtmisas ciemā pie pamatskolas un Iecavas individuālo māju rajonā pie internātpamatskolas internāta ēkas.

Projektu atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai (ELFLA). Kopējās projekta izmaksas ir 23 135,44 eiro, ELFLA finansējums - 20 821,90 eiro jeb 90% no kopējās izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums - 2332,54 eiro. Eiropas Savienības finansējumu pašvaldība varēs saņemt pēc projekta īstenošanas dokumentācijas iesniegšanas. Lai projektu varētu īstenot vēl šogad, pašvaldībai nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu. Finanšu komiteja atbalstīja nepieciešamā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu.

Vēlas aktualizēt projektu konkursa nolikumu

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa vērtēšanas komisija ir sagatavojusi konkursa nolikuma izmaiņas.

Lai veicinātu sadarbību starp sabiedriskajām organizācijām, komisija rosina paredzēt iespēju turpmāk projektu konkursā piedalīties arī biedrību apvienībām. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, komisija iesaka koriģēt projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmēru. Nolikumā paredzēts ietvert arī nosacījumu, ka aktivitātēm, kuras pašvaldība finansiāli atbalsta programmā “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumi”, šī projektu konkursa ietvaros līdzfinansējumu nepiešķirs. Tāpat plānots mainīt projektu pieteikumu vērtēšanas pamatkritērijus.

Nolikums jau skatīts 20. septembra Attīstības komitejas sēdē un to apspriedīs arī 28. septembra Izglītības kultūras un sporta komitejā. Pēc komitejās ieteikto izmaiņu veikšanas, nolikums tiks virzīts apstiprināšanai domes sēdē.
 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    27.09.2017
TWITTER
IecavaLV
19 Jul
Aicinām arī iedzīvotājus iesaistīties smaku novēršanā! Oficiālas sūdzības saņemšana ir pamats, lai vērstos pie uzņē… https://t.co/pog1pDqAbX