Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

08.11.2017 0

7. novembrī notika kārtējā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Atbalsta izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos

Sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem". Tie paredz, ka turpmāk lēmumu par pabalstu saņēmējiem līdz 1. oktobrim pieņems iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests”, nevis Iecavas novada dome, kā tas bija līdz šim. Deputāti atbalstīja sagatavotos grozījumus, gala lēmumu pieņems domes sēdē.

Atgādinām, ka tiesības saņemt svētku pabalstu ir politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta vismaz trīs gadus ir Iecavas novadā. Pabalsta apmērs vienai personai ir 70 eiro. Svētku pabalstu sarakstā iekļautajām personām izmaksā katru gadu, laika periodā no 1. novembra līdz 17. novembrim.

Komiteja atbalstīja priekšlikumu veikt izmaiņas nolikumā “Par Iecavas novada naudas balvu”, proti, naudas balvu jaundzimušajiem iecavniekiem palielināt no 100 uz 150 eiro. Naudas balvu pasniedz vienam no vecākiem bērna dzimšanas reģistrācijas dienā, ja viens vai abi vecāki deklarēti Iecavas novadā. Gala lēmums tiks pieņemts domes sēdē.

Sagatavots nolikuma projekts par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu pieņemšanu un izlietošanu Iecavas novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs. Nolikuma mērķis ir noteikt dāvinājumu saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, nodrošināt likumīgu dāvinājumu pieņemšanu un izmantošanu, kā arī novērst to nelietderīgu izmantošanu. Komiteja atbalstīja nolikuma projektu, tas tiks skatīts arī citās domes komitejās.

Vēlas īstenot vidusskolēnu profesionālo apmācību

Uz komitejas sēdi bija ieradies mācību centra “BUTS” direktora vietnieks Mārtiņš Segliņš un Bauskas filiāles vadītāja Karīna Duntava, lai prezentētu ieceri Iecavas vidusskolas 10. un 11. klašu skolēniem no mācībām brīvajā laikā organizēt profesionālās pilnveides kursus.

Mācību centra pārstāvji atklāja pieredzi līdzīgu projektu realizēšanā citviet Latvijā. “BUTS” piedāvā dažādas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, kuras apgūstot jaunieši iegūst pamatzināšanas un prasmes, lai sekmīgāk iekļautos darba tirgū pēc skolas beigšanas. Mācības varētu norisēt ar pašvaldības finansiālu atbalstu, piesaistot vecāku līdzfinansējumu.

Mācību centra “BUTS” pārstāvji aicināti ieceri prezentēt arī domes sēdē. Iecavas vidusskola veiks pārrunas ar skolēniem un vecākiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par šādu apmācību nepieciešamību.
 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    08.11.2017
TWITTER
IecavaLV
12 okt
#teirdarbs Pirmsskolas izglītības iestāde ''Dartija'' STEIDZAMI aicina darbā pirmsskolas skolotājus/-as uz noteiktu… https://t.co/ft2FtvIbNt