Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Pašvaldības iestādei mainīts nosaukums

05.01.2018 0

No šā gada 4. janvāra iestādei, kas nodrošina domes deputātu lēmumu projektu sagatavošanu, pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu, piešķirts nosaukums Iecavas novada pašvaldības administrācija, nevis Iecavas novada dome, kā tas bija līdz šim.

Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā nosaukuma maiņu, adresējot iesniegumus un veicot maksājumus. Piemēram, priekšsēdētājam un domes komitejām izskatāmie iesniegumi jāadresē Iecavas novada domei, savukārt pašvaldības izpilddirektoram un iestādes darbiniekiem adresētie iesniegumi turpmāk jāsūta Iecavas novada pašvaldības administrācijai.

Jaunie rekvizīti -

Nosaukums: Iecavas novada pašvaldības administrācija
Juridiskā adrese: Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Reģistrācijas Nr.: 90000056376
PVN reģistrācijas Nr.:LV90000056376
Banka: Valsts kase
Budžeta konts: LV93TREL9802088016000
Kods: TRELLV22

Nodokļa maksājumus var veikt:
 AS Swedbank, konts Nr. LV08HABA0551024331644;
 AS Luminor Bank, konts Nr. LV90RIKO0002013193909;
 AS SEB banka, konts Nr. LV09UNLA0050018513721;
 AS Citadele banka, konts Nr. LV04PARX0012438760001.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    12.01.2018
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
17 Jan
Pašvaldība vēlas iegādāties zemesgrāmatā reģistrētus daļēji labiekārtotus un nelabiekārtotus dzīvokļus visā novada… https://t.co/QcSyFcUq5w