Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikušas komiteju sēdes

10.01.2018 0

9. janvārī notika Finanšu komitejas un Attīstības komitejas sēdes.

Lemj par finansiālu atbalstu sportistiem

Finanšu komitejas deputāti, pamatojoties uz noteikumiem “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā”, atbalstīja līdzekļu piešķiršanu vieglatlētam Raitim Fomratam dalībai treniņnometnē Čehijā un motosportistam Pēterim Krastiņam.

Konceptuāli atbalsta Bērzu ielas iegādi

Saņemts novada iedzīvotājas iesniegums, kurā viņa lūdz pašvaldību atsavināt privātpersonai piederošus zemes gabalus - Pūpolu iela, Bērzu iela un Kļavu iela. Pašvaldībā vērsušies arī Kļavu ielas un Pūpolu ielas iedzīvotāji, paužot, ka viņi nevēlas, lai šīs divas ielas pārietu pašvaldības īpašumā, jo to iekārtošanā un uzturēšanā ieguldīti ievērojami līdzekļi un darbs. Tāpat šie iedzīvotāji negrib, lai tiktu demontētas uzstādītās aizsargbarjeras, jo tās kavē nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā un palīdz justies droši.

Pašvaldība vērsās pie īpašnieka ar aicinājumu apsvērt labprātīgu īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, īpašnieks ir piekritis pārdot Bērzu ielu. Finanšu komiteja lēma konceptuāli atbalstīt Bērzu ielas iegādi. Lai noskaidrotu iespējamo darījuma summu, sākotnēji nepieciešams veikt īpašuma novērtēšanu.

Skata normatīvo aktu projektus

Abas komitejas skatīja sagatavoto Iecavas novada pašvaldības administrācijas nolikumu, kas nosaka iestādes darba organizāciju. Kā ziņots iepriekš, no šā gada 4. janvāra iestādei, kas nodrošina domes deputātu lēmumu projektu sagatavošanu, pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu, piešķirts nosaukums Iecavas novada pašvaldības administrācija, nevis Iecavas novada dome, kā tas bija līdz šim.

Finanšu komitejas deputāti skatīja noteikumus par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu pieņemšanu un izlietošanu Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēs, kas nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību pašvaldībā.

Abi normatīvie akti virzīti apstiprināšanai domes sēdē.

Attīstības komiteja apsver tūrisma attīstību novadā

Deputāti skatīja Bauskas Tūrisma informācijas centra ziņojumu par darbību 2017. gada otrajā pusē. Pamatojoties uz sadarbības līgumu, Iecavas novada pašvaldība sadarbojas ar Bauskas novada pašvaldību tūrisma informācijas koordinēšanā, kopīgas tūrisma datubāzes uzturēšanā un Iecavas novada tūrisma objektu un pakalpojumu sniedzēju popularizēšanā. Minētās funkcijas deleģētas Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas Tūrisma informācijas centram.

Komitejas deputāti sprieda, lai nodrošinātu koordinētu un plānveida tūrisma sistēmas ieviešanu novadā un sekmīgi realizētu tūrisma attīstības stratēģiju 2017.-2021.gadam, kas izstrādāta un apstiprināta pērn, nepieciešama arī lielāka pašvaldības iesaiste, tādēļ pieņēma lēmumu ieteikt pašvaldības izpilddirektoram nozīmēt tūrisma jomas koordinatoru.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    10.01.2018
TWITTER
IecavaLV
11 dec
12. decembrī plkst. 18.00-21.00 Iecavas kultūras namā norisināsies «Pašapziņas skola sievietēm», kurā būs iespēja p… https://t.co/cIZWktJt2F