Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

07.02.2018 0

6. februārī notika Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, kurā deputāti lēma par izmaiņām pašvaldības apbalvojumu nolikumā un konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” nolikumā, apsprieda prioritātes darbam ar jaunatni, lēma par finansējuma piešķiršanu iecavnieku dalībai pasaules skolēnu vasaras sporta spēlēs jeb ģimnaziādē un skatīja citus jautājumus.

Skata normatīvo aktu projektus

Komiteja skatīja sagatavoto Iecavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu. Līdz šim tika pasniegti šādi pašvaldības apbalvojumi - Atzinības raksts, Goda raksts, goda nosaukumi “Iecavas Gada cilvēks” un “Iecavas novada Goda pilsonis”. Jaunais nolikums paredz jauna apbalvojuma - Pateicības raksts - izveidi. To pasniegs ar mērķi izteikt pateicību par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem. 2017. gada izskaņā Valsts heraldikas komisija izvērtēja un apstiprināja Iecavas novada domes rakstisko apbalvojumu un goda zīmju dizainu, ko izstrādājusi māksliniece Dace Runča. Līdz šim pašvaldības pasniegtajiem apbalvojumiem nebija izveidots vienots veidols. Nolikums virzīts apstiprināšanai domes sēdē.

Deputāti vērtēja sagatavoto konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” nolikuma projektu. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un ierosinājumus, ko pašvaldība saņēmusi no uzņēmējiem un iedzīvotājiem, konkursa vērtēšanas komisija nolikumā veikusi virkni izmaiņu – pārskatītas konkursa nominācijas, vērtēšanas kārtība un kritēriji. Konkursa nolikums pirms apstiprināšanas domes sēdē tiks skatīts arī citās komitejās.

Būs pieejams pašvaldības iestāžu organizēto pasākumu plāns 2018. gadam

Pēc vairāku ierosinājumu saņemšanas, komiteja skatīja jautājumu par vienota pašvaldības pasākumu plāna izveidi. Līdz šim pasākumu plāns gadam apkopotā veidā nav bijis pieejams publiski. Pašvaldības Izglītības nodaļa, Iecavas Jauniešu centrs un sporta skola “Dartija” sagatavo un iesniedz publicēšanai pašvaldības mājaslapā ikmēneša darba plānus. Izglītības jomas un sporta pasākumu plāns pieejams šeit, jauniešu centra darba plāns - šeit. Taču sadaļā Kultūra iespējams uzzināt par kultūras nama organizētajiem pasākumiem. Informācija par Iecavas novadā notiekošajiem pasākumiem regulāri tiek atjaunota notikumu kalendārā - http://www.iecava.lv/lv/novads/notikumu_kalendars/.

Komiteja atzina, ka ir būtiski, lai informācija par pasākumiem būtu pieejama savlaicīgi, tad organizatori varētu plānot pasākumus tā, lai tie nepārklātos, kā arī iedzīvotājiem būtu iespējams ieplānot laiku pasākumu apmeklēšanai. Iecavas kultūras nams uz nākamo komitejas sēdi, kas notiks martā, apkopos pašvaldības iestāžu 2018. gadā plānotos pasākumus. Pēc plāna sagatavošanas, tas būs pieejams pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv.

Izstrādā prioritātes darbam ar jaunatni

Pēc projektā “IEeļļo Iecavu” īstenotajām aktivitātēm – jauniešu forums un diskusija “Kafija ar politiķiem” – izstrādātas rekomendācijas jaunatnes darba kvalitātes uzlabošanai. Iecavas Jauniešu centrs, pamatojoties uz tām, ir izstrādājis prioritātes darbam ar jaunatni 2018. gadā: 1. brīvprātīgā darba sistēmas izveidošana, 2. veselīga dzīvesveida popularizēšana, 3. līdzdalības sekmēšana, 4. informētības palielināšana.

Jaunieši sarunās ar pašvaldības pārstāvjiem un viens ar otru snieguši savu skatījumu par to, kā viņu ikdienu iespējams padarīt labāku un interesantāku, kā iesaistīt sabiedriskajā dzīvē un īstenot savas iniciatīvas.  Projekta rezultāti un rekomendācijas, kā uzlabot turpmāko darbu ar jaunatni Iecavas novadā, tiks publicētas www.iecava.lv sadaļā Jauniešiem.

Projekts “IEeļļo Iecavu” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Lemj par atbalstu iecavnieku dalībai pasaules skolēnu vasaras sporta spēlēs

Deputāti lēma par finansiālu atbalstu Iecavas vidusskolas skolēnu dalībai Starptautiskās skolu sporta federācijas organizētajās skolēnu vasaras spēlēs jeb ģimnaziādē, kas šogad notiks Marakešā (Marokā). Tā kā Iecavas vidusskolas skolēni no 2014. līdz 2016. gadam ir uzvarējuši Latvijas skolu sporta federācijas organizētajās sacensībās “Vidusskolu kauss” un “Pamatskolu kauss”, federācija devusi iespēju Latvijas delegācijas sastāvā piedalīties diviem Iecavas vidusskolas skolēniem. Lēmums par konkrētiem dalībniekiem tiks pieņemts pēc ziemas sezonas sacensību rezultātu paziņošanas. Viena sportista dalībai ģimnaziādē nepieciešami 740 eiro. Izglītības kultūras un sporta komitejas budžetā šādam mērķim nav ieplānoti līdzekļi, tādēļ komiteja virzīja jautājumu izskatīšanai Finanšu komitejā.

 

Lelde Podniece-Jostmane
Lapas informācija atjaunota:    07.02.2018
TWITTER
IecavaLV
15 jan
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Iecavas, Kalnciema, Vecumnieku un Pļavi… https://t.co/R5q13MdrTd