Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Domes komitejās

14.02.2018 0

Šonedēļ notikušas divas komiteju sēdes - Finanšu komiteja 13. februārī un Attīstības komiteja 14. februārī. Deputāti skatīja jautājumu par iecavnieku dalību pasaules skolēnu vasaras sporta spēlēs jeb ģimnaziādē, lēma par izmaiņām konkursā „Iecavas novada uzņēmēju gada balva”, vērtēja Būvvaldes veikumu pagājušajā gadā un skatīja citus jautājumus.

Lemj par atbalstu iecavnieku dalībai pasaules skolēnu vasaras sporta spēlēs

Finanšu komitejas deputāti lēma par finansiālu atbalstu Iecavas vidusskolas audzēkņu dalībai Starptautiskās skolu sporta federācijas organizētajās skolēnu vasaras spēlēs jeb ģimnaziādē, kas šogad notiks Marakešā (Marokā). Kā ziņojām iepriekš, federācija devusi iespēju Latvijas delegācijas sastāvā piedalīties diviem Iecavas vidusskolas skolēniem. Kopumā plānots, ka Latviju sacensībās šogad pārstāvēs pieci sportisti.

Finanšu komiteja atzina, ka divu iecavnieku dalība lielākajā sporta pasākumā skolēniem pasaules mērogā, pārstāvot Latviju, būtu būtisks sasniegums un noteikti ir atbalstāma, taču aicināja Iecavas vidusskolu līdzekļus dalības maksas un aviobiļešu apmaksai rast sava budžeta ietvaros. Iecavas vidusskolai komandējumu izdevumu apmaksai 2018. gadā ir ieplānoti  vairāk nekā 15 tūkstoši eiro.

Rosina palielināt dalības maksu Iecavas Mūzikas un mākslas skolas rīkoto konkursu dalībniekiem

Lai veicinātu jauno mūziķu profesionālo izaugsmi un koncertdarbību, Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādos konkursos. Konkursi tiek organizēti arī Iecavā, piemēram, 8. martā Iecavas Mūzikas un mākslas skolā notiks Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss klavierēs un vispārējās klavierēs, savukārt 6. aprīlī tiks organizēts Zemgales reģiona mūzikas skolu 2. klavierklases audzēkņu festivāls.

Komiteja lēma domei ieteikt apstiprināt maksu par dalību skolas organizētajos konkursos 15 eiro apmērā, līdzšinējo 10 eiro vietā. No šīs maksas atbrīvoti Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Līdzekļi tiks tērēti, lai segtu konkursu organizēšanai nepieciešamās izmaksas, proti, atalgojumu žūrijas komisijai, balvas, ziedu iegādi.

Vēlas celt konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” prestižu

Sagatavots konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” nolikuma projekts. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un ierosinājumus, ko pašvaldība saņēmusi no uzņēmējiem un iedzīvotājiem, un citu novadu pieredzi līdzīgu pasākumu organizēšanā, konkursa vērtēšanas komisija nolikumā veikusi virkni izmaiņu.

Finanšu komitejai bija daudz ierosinājumu par to, kā konkursam būtu jāmainās, lai tas gūtu sabiedrības un uzņēmēju atzinību. Komiteja lēma, lai ienestu jaunas vēsmas, nepieciešamas izmaiņas ne tikai nolikumā, bet arī konkursa komisijā.

Egils Druviņš uzsvēra, ka būtiski ir apzināt un izcelt arī tos uzņēmējus, kas darbojas nevis Iecavā, bet novada nomalēs, un nav tik redzami. Deputāti sprieda arī par piemērotākajiem kritērijiem, vērtēšanas kārtību un balvām.

Attīstības komiteja lēma par iespējamo komisijas sastāvu. Plānots, ka konkursa komisijā darbosies pašvaldības administrācijas darbinieki, Attīstības komitejas pārstāvji, uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis. Komisijas sastāvu plānots apstiprināt februāra domes sēdē, lai tā varētu sākt darbu pie konkursa nolikuma pārstrādāšanas.

Abu komiteju deputāti bija vienisprātis, ka konkurss „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” ir nepieciešams, lai pateiktos uzņēmējiem, kas nodrošina darba vietas novada iedzīvotājiem, godprātīgi maksā nodokļus un līdzdarbojas pašvaldības attīstībā, tādēļ jādomā, kā celt tā prestižu, lai konkursā vēlētos iesaistīties pēc iespējas lielāka uzņēmēju daļa, tā stiprinot pašvaldības un uzņēmēju saikni.

Apkopoti dati par Būvvaldes veikumu pagājušajā gadā

Deputāti Attīstības komitejas sēdē skatīja Bauskas novada Būvvaldes atskaiti par funkciju izpildi 2017. gadā. Pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada domi par pašvaldības autonomās funkcijas (nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) realizēšanu Iecavas novadā, Bauskas novada Būvvalde vada un pārrauga būvniecības procesu Iecavas novada teritorijā.

Būvvaldes vadītāja Dace Putna informē, ka gada laikā Būvvaldē izskatīti 56 paskaidrojuma raksti un 19 apliecinājuma kartes. Izsniegta 61 būvatļauja jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, nojaukšanai vai novietošanai. Būvatļaujās veiktas 51 atzīmes par projektēšanas noteikumu izpildi un 40 atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Izsniegti 35 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Salīdzinot ar 2016. gada datiem, skaitļi ir ļoti līdzīgi. Komiteja ieteica nākamajā atskaitē iekļaut datus par būvatļauju derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī apzināt dzīvojamās ēkas, kuras jau tiek apdzīvotas, taču nav nodotas ekspluatācijā.

Atgādinām, ka Būvvaldes vadītāja Dace Putna apmeklētājus Iecavas novada domes telpās (Skolas iela 4-40) pieņem katra kalendārā mēneša otrajā pirmdienā no plkst.9.30 līdz plkst.12.00
 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    14.02.2018
TWITTER
IecavaLV
15 jan
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Iecavas, Kalnciema, Vecumnieku un Pļavi… https://t.co/R5q13MdrTd