Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Risinās auto novietošanas problēmu daudzdzīvokļu māju pagalmos

12.03.2018 0

Ne tikai Iecavā, bet arī citviet Latvijā, automašīnu novietošana padomju gados celto daudzstāvu namu pagalmos kļūst aizvien sarežģītāka. Spēkratu skaits ir būtiski palielinājies, taču stāvvietu skaits – nē.

Uzklausot iecavnieku vēlmes un vajadzības, 2018. gada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas skiču projekta izstrādei. Pašlaik tiek gatavots darba uzdevums, lai gada pirmajā pusē varētu izsludināt iepirkumu. Projekta mērķis ir uzlabot vidi daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos, nodrošinot organizētu automašīnu novietojumu.

Lai sakārtotu daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, izvietojot atbilstošus satiksmes organizācijas līdzekļus, piemēram, ceļa zīmes, horizontālos apzīmējumus, satiksmi ierobežojošos līdzekļus, plānots veikt esošo stāvvietu labiekārtošanu un izbūvēt jaunas automašīnu stāvvietas, radot iespēju novietot ne mazāk kā 120 vieglos spēkratus. Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, plānots veikt vēl citus labiekārtošanas darbus, proti, iebraucamo ceļu platuma korekciju, esošā iekšpagalmu apgaismojuma atjaunošanu un jauna izbūvi, zem ceļiem un laukumiem esošo komunikāciju nomaiņu, esošo brauktuvju un stāvlaukumu asfaltēšanu, teritorijas apzaļumošanu, esošo bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanu. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, labiekārtošanas darbus plānots dalīt vairākās būvniecības kārtās un īstenot četru līdz piecu gadu laikā. 

Pašreizējā situācija, kad mašīnas nereti tiek izvietotas ceļu malās, zaļajās zonās, pretim ēku ieejas mezgliem, nereti apgrūtina iekšpagalmu piebraucamo ceļu un ielu tīrīšanu, ēku ārējo komunikāciju apkopi, kā arī kavē operatīvo dienestu netraucētu piekļuvi ēkām.

Atgādinām, ka neatkarīgi no pieejamās infrastruktūras, zaļajā zonā automašīnas novietot nedrīkst. Novadā spēkā esošie saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā” nosaka, ka transportlīdzekļa novietošana stāvēšanai zaļajā zonā, kā arī zaļās zonas izbraukāšana ir sodāma.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    12.03.2018