Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

11.04.2018 0

10. aprīlī notika kārtējā Finanšu komitejas sēde, kurā piedalījās Juris Ludriķis, Juris Krievs un Atis Avots.

Izmaiņas projektu finansējumā

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, sāks projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve" realizāciju. Projekta ietvaros tiks pārbūvēti novadgrāvji Zālītē un pie Sila kapiem. Grāvju kopējais garums - 3880 m.

Iepirkuma rezultātā palielinājušās plānotās projekta izmaksas. Finanšu komiteja atbalstīja projekta īstenošanai nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu 9914 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 89661,44 eiro, no kuriem publiskais finansējums ir 67093,92 eiro, bet pašvaldības finansējums - 22567,52 eiro. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros bērniem vecumā no pieciem līdz septiņpadsmit gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, iespējams saņemt apmaksātu aprūpes pakalpojumu ne vairāk kā desmit stundas nedēļā. Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale ziņoja, ka pēc apkopotās informācijas Iecavas novadā šāds pakalpojums nepieciešams četriem bērniem ar invaliditāti. Šim mērķim no projekta līdzekļiem plānots tērēt 4591 eiro. Lai bērniem nodrošinātu aprūpes pakalpojumu, komiteja ieteica domei izdarīt grozījumus projekta izdevumu tāmē.

“Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Atbalsta grāmatas “Mans tautastērps” iegādi

Finanšu komiteja atbalstīja grāmatas “Mans tautastērps”, kurā apkopota informācija par latviešu individuālā tautastērpa nēsāšanas paradumiem mūsdienās, ietverot tērpu īpašnieku stāstus, Ilzes Strēles radītās fotogrāfijas, Daces Sadakas dzejas rindas un iecavnieces Gintas Zaumanes izšūtās ziedu vainagu miniatūras, iegādi pašvaldības reprezentācijas vajadzībām. 20 grāmatas eksemplāru iegādei paredzēts tērēt 600 eiro.

Grāmatā līdztekus daudziem citiem, tostarp eksprezidentes Vairas Vīķes Freibergas un kultūras ministres Daces Melbārdes tautastērpa stāstam, būs apskatāmi arī vairāku iecavnieku stāsti.

Atjaunos pašvaldību ģerboņu gleznojumu Vecrīgā

Šā gada martā pašvaldība saņēmusi Latvijas Pašvaldības savienības vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt dekoratīva gleznojuma “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” atjaunošanu Vecrīgā.

Ēkas Torņa ielā 4 sienu jau kopš 2005. gada rotā gleznojums, bet tas gadu gaitā zaudējis aktualitāti, jo tapis pirms Latvijas administratīvi teritoriālās reformas. Tādēļ radusies ideja līdz valsts simtajai dzimšanas dienai atjaunot gleznojumu, ietverot visu novadu un pilsētu ģerboņus. Kopējās darbu izmaksas ir 20 468 eiro. Sagatavošanas darbus un sienas apmetuma renovāciju nodrošinās Rīgas pašvaldība, taču ģerboņu noformēšanas izmaksas aicinātas segt Latvijas pašvaldības.

Finanšu komiteja atbalstīja 172 eiro piešķiršanu gleznojuma izveidei.

Lemj par nepieciešamo sporta infrastruktūru

Deputāti skatīja darba grupas sagatavotos priekšlikumus sporta zāles pie Iecavas internātpamatskolas projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai.

Darba grupa, kurā ir novada domes, pašvaldības administrācijas un sporta jomas pārstāvji, apzināja līdzīgas būves, apskatīja tās klātienē un, izzinot citu pašvaldību pieredzi šādu objektu celtniecībā un uzturēšanā, ir sagatavojusi priekšlikumus par būtiskiem jautājumiem, kas skar būves projektēšanu un ekspluatāciju, piemēram, plānoto funkcionalitāti, nepieciešamo infrastruktūru un telpām.

Vērā ņemts tas, ka būve primāri nepieciešama skolas vajadzībām. Laikā, kad telpās nenotiks mācību process, to varētu izmantot arī citām vajadzībām, piemēram, treniņu procesam un pasākumu organizēšanai. Deputāti diskutēja par nepieciešamo autostāvvietu skaitu, kā arī ģērbtuvju, inventāra novietņu, skatītāju vietu nepieciešamību. Jautājums skatīts arī Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Deputātu sniegtie priekšlikumi un iebildes tiks apkopotas un ņemtas vērā, sagatavojot projektēšanas darba uzdevumu. Līdzekļi sporta zāles pie Iecavas internātpamatskolas projektēšanai ir paredzēti 2018. gada pašvaldības budžetā.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    11.04.2018
TWITTER
IecavaLV
20 mar
Uzņēmums SIA «BGGS Serviss» informē, ka no šodienas, 20. marta, uzņēmums ir uzsācis organiskā mēslojuma jeb digestā… https://t.co/8p69CDgN9c