Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Domes komitejās

16.05.2018 0

15. maijā notika apvienotā komiteju sēde, kurā strādāja Finanšu un Attīstības komitejas deputāti, kā arī Finanšu komitejas sēde.

Apvienotajā komiteju sēdē - divi aktuāli jautājumi

Deputāti skatīja jautājumu par SIA “Iecavas siltums” projektu “Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu” un “Siltumtīklu pārbūve Iecavā” īstenošanas uzsākšanu. Projektu ietvaros ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, lai nodrošinātu Iecavas siltumapgādes sistēmas ilgtspējīgu un drošu darbību, pāreju no fosilā uz atjaunojamo kurināmo, SIA “Iecavas siltums” vēlas katlumājā Grāfa laukumā 5 uzstādīt šķeldas katlu, gāzes katlu saglabājot rezervē, un Iecavas centra siltumapgādes sistēmu savienot ar mikrorajona “Dartija” sistēmu, izbūvējot jaunu siltumtrasi. Jautājums tiks skatīts domes sēdē.

Vēl joprojām aktuāls ir jautājums par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā. Lai pieņemtu argumentētu lēmumu par Iecavas novadam piemērotāko risinājumu, uz domes sēdi tiks gatavota aptaujas anketa publiskajai apspriešanai, lai noskaidrotu arī iedzīvotāju viedokli.

Sagatavotas izmaiņas pašvaldības normatīvajos dokumentos

Finanšu komitejā deputāti skatīja vairākus pašvaldības normatīvo aktu projektus.  Komiteja vērtēja aktualizēto Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam Uzraudzības ziņojumu un Attīstības programmas rīcības plānu un atbalstīja izmaiņas konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” nolikumā. Deputāti lēma par nolikumu “Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” un grozījumiem Iecavas novada domes saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā". Dokumentus plānots apstiprināt domes sēdē maijā.

Izstrādāts Enerģētikas rīcības plāns

Zemgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas”, kas īstenots Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros, sešpadsmit Zemgales pašvaldībām izstrādāti Enerģētikas rīcības plāni 2018.–2025. gadam. Dokumentā atspoguļota esošās situācijas analīze, stratēģiskie mērķi un iespējamās rīcības, lai mērķus sasniegtu. Finanšu komitejas deputāti izskatīja sagatavoto rīcības plānu un virzīja to apstiprināšanai domes sēdē.
 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    16.05.2018
TWITTER
IecavaLV
15 feb
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina ikvienam, ka ziemas periodā ielūst ledū un noslīkst ne t… https://t.co/oCH8cHF2aV