Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

13.06.2018 0

Finanšu komiteja savā kārtējā sēdē 12. jūnijā strādāja trīs deputātu sastāvā: Juris Ludriķis, Juris Krievs un Atis Avots. Komiteja izskatīja virkni jautājumu, kuros galīgais lēmums būs jāpieņem domes sēdē.

 

Nepieciešams veidot jaunas amata vienības
Saistībā ar plānoto sporta nama pāriešanu Iecavas novada sporta skolas «Dartija» rīcībā skolas direktore Baiba Gāga ir lūgusi izveidot iestādē vairākas štata vietas: labiekārtošanas strādnieks (1 amata vienība), apkopējs (2 amata vienības), dežurants (1) un direktora vietnieks saimniecības darbā (1). Komiteja atbalstīja priekšlikumus, kas paredz izdarīt grozījumus 2017. gada 28. decembra lēmumā «Par darba samaksu Iecavas novada sporta skolas «Dartija» darbiniekiem».

Tā kā dome ir lēmusi par pasažieru autobusa iegādi pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un plānots, ka autobuss tiks izmantots no 2018. gada 1. augusta, komiteja atbalstīja priekšlikumu, sākot ar šo datumu, izveidot amata vienību «autobusa vadītājs». No budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem būs nepieciešams papildu finansējums darbinieka atalgojumam, transportlīdzekļa degvielai un apdrošināšanai.

Deputāti atbalstīja arī atalgojuma paaugstināšanu personas datu aizsardzības speciālistam no šī gada 1. jūlija. Saistībā ar iepriekšminēto nepieciešams veikt grozījumus domes 2017. gada 28. decembra lēmumā «Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem».

Plāno līdzfinansējumu pieslēgumiem kanalizācijas sistēmai
Komiteja atbalstīja 800 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pagājušā gada 12. septembrī dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 12, kas paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts 10 eiro apmērā par vienu garuma metru pieslēguma izbūvei, 30 eiro apmērā par vienu skataku, bet ne vairāk kā 750 eiro par pieslēgumu.

Pašlaik norit projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizācija, tā gaitā tiks izveidoti vismaz 84 jauni pieslēgumi. Lai varētu izsludināt pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai, tam jāparedz līdzekļi pašvaldības budžetā.

Lemj par atbalstu sportam
Pamatojoties uz riteņbraucēja Ģirta Cirveļa iesniegumu un noteikumiem Nr. 2/2015 «Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā», komiteja nolēma piešķirt sportistam 150 eiro finansiālu atbalstu dalībai riteņbraukšanas sacensībās. Noteikumu 34. punkts nosaka, ka individuālie sportisti un pašvaldībā nereģistrētu sporta komandu dalībnieki ir tiesīgi saņemt pašvaldības finansējumu līdz 150 eiro viena kalendārā gada periodā. Ģ. Cirvelis ir izcīnījis 3. vietu SEB MTB maratona Virši-A distancē, tādejādi izpildījis kritēriju, lai būtu tiesīgs saņemt finansiālu atbalstu.

Tā kā minēto noteikumu un nolikuma «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem, sporta skolotājiem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā» piemērošana iepriekš vairākos gadījumos raisījusi diskusijas un neviennozīmīgus atzinumus, dome 29. maija sēdē nolēma izveidot darba grupu abu normatīvo aktu pārstrādāšanai. Darba grupa tika apstiprināta šādā sastāvā: domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Juris Krievs, domes deputāts Arnis Kancāns, Iecavas novada pašvaldības administrācijas iekšējā auditore Ina Eiduka, izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers, Juridiskās nodaļas vadītāja Ginta Krikščūne, Sporta nodaļas vadītājs Valdis Šusts un sabiedrības pārstāve, Iecavas novada iedzīvotāja, Ķekavas novada sporta skolas vieglatlētikas trenere Anita Koziča. Darba grupai uzdots normatīvo aktu grozījumu priekšlikumus domē iesniegt līdz 2018. gada 1. oktobrim.

Piešķirs līdzekļus energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Pamatojoties uz domes 2014. gada 10. jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 8 «Par Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās», komisija ir atbalstījusi biedrības «Ozolu iela 15» projekta iesniegumu. Tāpēc Finanšu komiteja nolēma ieteikt domei izdarīt grozījumus pašvaldības šā gada budžetā un piešķirt 300 eiro daudzdzīvokļu ēkas Ozolu ielā 15 energoaudita veikšanai.

Komitejas deputāti pozitīvi lēma arī par grozījumiem Zālītes speciālās internātpamatskolas, Iecavas Mūzikas un mākslas skolas un Iecavas novada Sociālā dienesta pamatbudžeta tāmē.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    13.06.2018
TWITTER
IecavaLV
15 feb
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina ikvienam, ka ziemas periodā ielūst ledū un noslīkst ne t… https://t.co/oCH8cHF2aV