Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

11.07.2018 0

10. jūlijā deputāti strādāja kārtējā Finanšu komitejas sēdē, kurā skatīti jautājumi par izmaiņām pašvaldības iestāžu budžetā un papildu finansējuma piešķiršanu.

Skata Iecavas veselības centra publisko pārskatu

Sagatavots pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” publiskais pārskats par 2017. gadu. Dokumentā iekļauta informācija par iestādes darbības rezultātiem, finanšu resursiem, kā arī plānotajām aktivitātēm 2018. gadā. Pēc apstiprināšanas domes sēdē tas būs pieejams pašvaldības mājas lapas sadaļā “Pašvaldība” – “Plānošanas dokumenti”.

Sociālajam dienestam nepieciešams papildu finansējums pabalstiem

Iecavas novada pašvaldības iestādei “Iecavas novada Sociālais dienests” nepieciešams piešķirt papildu līdzekļus 20 000 eiro apmērā. Iestādes vadītāja Sigma Strautmale deputātiem skaidroja, ka šogad neplānoti palielinājies pabalstu saņēmēju skaits.

Iestādes budžeta izpilde regulāri tiek skatīta Veselības un sociālo jautājumu komitejā. Pašlaik līdzekļi jau ir izlietoti vairākās sadaļās, piemēram, pašvaldības vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā un apbedīšanas pabalsts. Tāpat tiek prognozēts, ka līdzekļu trūks arī pabalstiem audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem. Šobrīd septiņi bērni atrodas audžuģimenēs un septiņi ievietoti aprūpes centros - tas ir vairāk nekā bija plānots. Par bērnu uzturēšanos audžuģimenēs pašlaik pašvaldība maksā 2100 eiro mēnesī, un par ievietotajiem bērnu aprūpes institūcijās - 3700 eiro mēnesī. Aizvien aktuāls ir jautājums par neaprūpētiem bērniem, kurus nākas izņemt no ģimenes.

Komiteja lēma ieteikt domei izdarīt grozījumus pašvaldības budžetā un piešķirt Sociālajam dienestam nepieciešamo finansējumu.

Sagatavotas izmaiņas saistošajos noteikumos par pabalstu piešķiršanu

Deputāti skatīja saistošo noteikumu "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus" projektu. Spēkā esošajā dokumentā pēc Iecavas novada bāriņtiesas ieteikuma plānots veikt vairākus labojumus.

Ja izmaiņas saistošajos noteikumos tiks apstiprinātas, turpmāk pilngadību sasniegušam un bez vecāku gādības palikušam bērnam vai bārenim, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, būs iespējams saņemt vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 300 eiro apmērā. Līdz šim pabalsta apmērs bija 250 eiro.

Tāpat izmaiņas paredzētas ikmēneša pabalstu apmērā. Plānots, ka turpmāk audžuģimene tajā ievietota bērna uzturēšanai saņems pabalstu 300 eiro apmērā, nevis 260 eiro kā līdz šim. Savukārt aizbildnis par aizbildnībā esošu pirmo bērnu saņems ikmēneša pabalstu 20 eiro apmērā, otro bērnu - 40 eiro, katru nākamo bērnu – 60 eiro.

Grozījumi normatīvajā aktā tiks skatīti nākamajā domes sēdē, kas notiks 31. jūlijā.

 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    11.07.2018
TWITTER
IecavaLV
15 feb
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina ikvienam, ka ziemas periodā ielūst ledū un noslīkst ne t… https://t.co/oCH8cHF2aV