Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

02.11.2018 0

Attīstības komitejas 1. novembra sēdes darba kārtībā bija iekļauti seši jautājumi.

Turpinās darbs pie Iecavas novada izglītības sistēmas plānošanas

Kā zināms, 2019. gadā internātskolas Latvijā vairs nepastāvēs un Iecavas internātpamatskolas darbība vairs netiks pat daļēji finansēta no valsts budžeta. Turpmāk visas izmaksas nāksies segt pašvaldībai.

Pašlaik Iecavas internātpamatskolas telpas netiek efektīvi izmantotas: skolā mācās 187 skolēni, bet ēkas kapacitāte ir 290. Tāpat tiek prognozēts, ka pēc internātskolas statusa likvidēšanas vairākums to skolēnu, kas uz Iecavu brauc mācīties no citām pašvaldībām, nākamajā mācību gadā skolas gaitas varētu izvēlēties turpināt citur.

Ņemot vērā esošo skolēnu skaitu Dzimtmisas pamatskolā (01.09.2018. - 97), pašvaldībai nav saimnieciski ekonomiska pamatojuma ieguldīt lielas naudas summas ēkas atjaunošanā un kvalitatīva mācību darba nodrošināšanā. Lai skola atbilstu valstī noteiktajām prasībām, būtu jāveic ne vien ēkas remonts, bet arī jāparedz jauna piebūve, kurā atrastos sporta zāle. Ja tomēr tiktu lemts skolu saglabāt un ēku atjaunot, būvdarbu laikā skolēni un darbinieki ēkā atrasties nedrīkstēs, kas nozīmē, ka mācības vismaz uz vienu mācību gadu būs jāpārceļ uz citām telpām.

Dzimtmisas pamatskolā mācās 72 bērni, kas ir deklarēti Iecavas novadā. No tiem 43 uz skolu tiek vesti no Iecavas. Tādēļ viens no variantiem, kā telpu izmantošanas efektivitāti Iecavas internātpamatskolā varētu palielināt, būtu Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas reorganizācija. Esošajiem Dzimtmisas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem tiktu piedāvāta vieta jaunizveidotajā Iecavas pamatskolā (pašreizējā internātpamatskolā) vai Iecavas vidusskolā.

Pēc savstarpējās apspriešanās un pieejamās informācijas izvērtēšanas Attīstības komitejas deputāti vienbalsīgi atbalstīja reorganizācijas variantu, kurš paredz no nākamā mācību gada Iecavas novadā vispārējās izglītības programmu īstenot divās mācību iestādēs - Iecavas vidusskolā un Iecavas pamatskolā. Jāpiemin, ka, domājot par Iecavas internātskolas nākotni un attīstību, jau tagad ir uzsākti darbi pie būvprojekta izstrādes jaunas sporta zāles būvniecībai.

15. novembrī plkst. 18.00 Iecavas kultūras namā interesenti ir aicināti ierasties uz tikšanos ar Iecavas novada domes pārstāvjiem, lai iepazītos ar detalizētu informāciju par Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas plāniem un uzdotu jautājumus.

Par kapitālsabiedrību apvienošanu

Komiteja debatēja par SIA «Iecavas tirgus» nākotni un atbalstīja lēmumu apvienot šo pašvaldības kapitālsabiedrību ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība».

Jau vēstījām, ka kopš šī gada aprīļa beigām SIA «Iecavas tirgus» valdes locekļa pienākumus uzdots pildīt Jānim Feldmanim, kurš vada SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība». Darba attiecības ar līdzšinējo Iecavas tirgus vadītāju Jāni Ošiņu tika izbeigtas, jo viņš bija nolēmis doties pensijā.

Par sadarbības iespējām

Deputāti atbalstīja ieceri veidot sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedru. Ir zināms, ka ik gadu mācību laikā studenti sadarbojas ar dažādām pašvaldībām Latvijā, izstrādājot kursa un bakalaura darbus, kam par pamatu izvēlas kādai konkrētai pašvaldībai piederošo zemesgabalu.

Studentiem tiek dota iespēja gūt pieredzi projektēšanā un iesaistīties projektu izstrādē, bet pašvaldība gūst jaunas idejas, kā efektīvi izmantot savā rīcībā esošo zemi. Šajā gadījumā Iecavas novads studentiem varētu piedāvāt izstrādāt skiču projektus par Iecavas tirgus un parka teritoriju labiekārtošanu.

Novads jārāda video

Pēc deputātes Laines Bahas iniciatīvas deputāti iepazinās ar SIA «SKY Route Films» piedāvājumu novadā notiekošo atspoguļot video formātā. Uzņēmums prezentēja dažus video, kuri ir tapuši Bauskas novadam, un sprieda par iespējām filmēt Iecavas novada lielākos pasākumus un izveidot novada vizītkarti, kuru pēc tam ievietot gan Iecavas novada mājaslapā, gan sociālo tīklu profilos.

Deputāti atzina, ka šādi materiāli Iecavas novadam ir nepieciešami, jo tas ir jauns veids, kā plašāku auditoriju iepazīstināt ar novadu un tajā notiekošo.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    02.11.2018
TWITTER
Iecavas novads
20 aug
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ie… https://t.co/j8WYbdeZyc