Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

06.12.2018 0

6. decembrī deputāti strādāja Attīstības komitejas sēdē. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Laine Baha.

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane deputātiem prezentēja kopsavilkumu par 2018. gadā īstenotajiem un iesāktajiem Eiropas Savienības fondu projektiem, dalību dažādu projektu aktivitātēs un šogad iesāktajiem, pabeigtajiem un plānotajiem būvdarbiem.

Par darba grupas izveidi

Komitejas deputāti lēma ieteikt domei izveidot darba grupu iedzīvotāju ienākuma nodokļa piesaistes iespēju izpētei.

Lai varētu saņemt attiecīgās pašvaldības pakalpojumus, piemēram, iespēju pieteikt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, bērna piedzimšanas pabalstu vai apglabāt tuvinieku, personai ir jākļūst par attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju jeb jādeklarē tajā sava dzīvesvieta.

Iecavas novada pašvaldībā iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcija 2018. gada pamatbudžetā sastāda 53.5 % jeb 6 230 107 eiro. 2019. gada prognoze liecina, ka šī summa varētu būt 5 514 312 eiro, kas ir par 715 795 eiro mazāka nekā 2018. gadā.

Darba grupas uzdevums būtu izpētīt, kādēļ novada iedzīvotāji, kuri šeit faktiski dzīvo un izmanto Iecavas pašvaldības pakalpojumus, izvēlas deklarēt savu dzīvesvietu citās pašvaldībās, kā arī izstrādāt metodes, kas veicinātu iedzīvotāju vēlmi deklarēties Iecavas novadā.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    06.12.2018
TWITTER
Iecavas novads
20 aug
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ie… https://t.co/j8WYbdeZyc