Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

15.01.2019 0

15. janvārī deputāti strādāja Finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā bija septiņi jautājumi.

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā

Deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» lūgumu atbalstīt izmaiņu veikšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Jaunā cena par viena kubikmetra atkritumu savākšanu, transportēšanu un apglabāšanu ir noteikta 15,14 EUR (bez PVN).

Izmaiņas tiek pamatotas ar to, ka SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» 2018. gada 18. decembrī apstiprināja atkritumu tarifu, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, par atkritumu apglabāšanu šķirošanas stacijā/poligonā «Brakšķi» - 6,60 EUR/m3. Maksa par atkritumu savākšanu ir palikusi nemainīga – 8,54/m3.

Par līdzekļu piešķiršanu

2018. gadā SIA «Iecavas Siltums» sporta namā «Dartija» veica siltummezgla izbūvi un ēku pieslēdza centralizētai siltumapgādes sistēmai. Ņemot vērā, ka sporta skola ir pašvaldības īpašums, SIA «Iecavas Siltums» lūdza deputātus rast iespēju 2019. gada budžetā ieplānot līdzekļus 13 299 EUR apmērā siltummezgla projektēšanas un uzstādīšanas izmaksu segšanai. Deputāti lūgumu atbalstīja.

Par sociālo pakalpojumu

Finanšu komitejas deputāti atbalstīja un lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē pašvaldības iestādes «Iecavas novada sociālais dienests» vadītāja Sigmas Strautmales ierosinājumu par grozījumu veikšanu Iecavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 «Par sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novada pašvaldībā», pievienojot jaunu pakalpojuma veidu «atbalsta personas pakalpojums».

Jau vēstījām, ka atbalsta personas pakalpojums būtu atbalsta sniegšana ģimenei, kurā vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, ne vairāk kā 40 stundas mēnesī. Pakalpojumu piešķirtu, neizvērtējot personas ienākumus, un apmaksātu no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 

Iedzīvotāji veido savu vidi

Deputāti izskatīja projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» koordinatores, Iecavas novada pašvaldības administrācijas projektu vadītājas Sintijas Kalējas iesniegumu, kurā tiek lūgts atbalstīt grozījumu veikšanu konkursa nolikumā.

Saistībā ar to, ka izmaksas dažāda veida pakalpojumiem, iekārtām un būvniecības materiāliem ik gadu pieaug, konkursa koordinatore ierosina iespējamo pašvaldības līdzfinansējumu katram apstiprinātajam projektam palielināt līdz 1445 eiro (pašlaik tie ir 850 eiro). Deputāti ieceri uzskata par atbalstāmu, taču tādā gadījumā lielākam finansiālajam ieguldījumam projekta īstenošanā būtu jābūt arī no iedzīvotāju puses. Ja līdz šim iedzīvotājiem pašiem bija jāsedz vismaz 15% no kopējām projekta izmaksām, tad turpmāk tie varētu būt vismaz 20%. Galējais lēmums tiks pieņemts domes sēdē.

Tāpat tiek plānots, ka šajā projektu konkursā vairs nedrīkstēs startēt projekti, kas saistīti ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu. Projektu vērtēšanas komisija ierosina par prioritāri atbalstāmiem projektiem noteikt dažādu publiski pieejamu aktivitāšu centru ierīkošanu.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    15.01.2019
TWITTER
Iecavas novads
23 aug
‼️ Atgādinām, ka no 24. līdz 31. augustam remontdarbu dēļ būs slēgts Pārupes gājēju tiltiņš. Uzņēmums SIA «MA-TAKA… https://t.co/5ge1NtNcVt