Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Attīstības komitejas kārtējā sēde

08.03.2019 0

7. marta sēdes darba kārtībā bija vairāki svarīgi jautājumi.

Komitejas deputāti izteica priekšlikumus papildinājumiem un grozījumiem divu normatīvo aktu projektos - nolikumā “Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem un sporta veidu komandām par sasniegumiem sportā” un noteikumos “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā”.

Komentējot šo dokumentu saturu, deputāts Arnis Kancāns uzsvēra, ka tie jāskata kontekstā kā pievienotā vērtība, nevis kā finansiāli izdevīgs atbalsta pasākums sportiskajām aktivitātēm.   Salīdzinot pašvaldības līdzfinansējuma apmēru sporta jomā ar citās līdzīgās pašvaldībās (Ķekavas, Mārupes, Salaspils novadā u. c.) noteikto, tika atzīts, ka mūsu novadā tas tomēr ir gana dāsns.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, maksimāli jāizmanto piedāvātās iespējas, ievērojot pretendentiem noteiktos nosacījumus: deklarējot dzīvesvietu Iecavā, pārstāvot novadu sacensībās un esot sabiedriskā labuma organizācijas statusā. Nākamie šo jautājumu apspriedīs Finanšu komitejas deputāti.

Izskatot dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” vēstuli par ieteikumiem turpmākajai sadarbībai ar pašvaldību, sniedzot dzīvnieku izķeršanas un citus nepieciešamos pakalpojumus, deputāti vienojās, ka līgums ar patversmi jāslēdz arī šogad.

Tradicionālā Lielā Talka notiks 27. aprīlī, taču šoreiz mainījusies atkritumu poligonu nostāja – tiks ierobežota talkas laikā savākto atkritumu pieņemšana bez maksas. Tādējādi katrai pašvaldībai ir jāpieņem individuāls lēmums – vai tā maksā arī par atkritumu noglabāšanu vai organizē tikai labiekārtošanas talkas. Mūsu pašvaldības lēmums tiks pieņemts, analizējot pērnā gada talkā savākto atkritumu izmaksas un citus apsvērumus.

Tamāra Šmite
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    08.03.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 aug
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ie… https://t.co/j8WYbdeZyc