Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Amatā apstiprina Iecavas pamatskolas direktori

12.03.2019 0

12. martā domes ārkārtas sēdē deputāti lēma, ka no 2019. gada 1. jūlija par Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas rezultātā tapušās Iecavas pamatskolas direktori kļūs līdzšinējās Iecavas internātpamatskolas direktore Aija Semjonova.

Šī gada janvāra domes sēdē deputāti izveidoja komisiju Iecavas pamatskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanai. Tā kā Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja savu kandidatūru izvērtēšanai atsauca, komisija vērtēja tikai vienu pretendenti - līdzšinējo Iecavas internātpamatskolas direktori A.Semjonovu.

Izvērtējot A.Semjonovas iesniegto pašvērtējumu, Iecavas pamatskolas darbības stratēģisko redzējumu īstermiņā un ilgtermiņā un uzklausot viņu komisijas sēdē, komisija lēma ieteikt domei apstiprināt A.Semjonovu Iecavas pamatskolas direktora amatā.

Pret kandidātes apstiprināšanu amatā balsoja deputāti Laine Baha un Arnis Grundmanis. Viņi uzskata, ka A.Semjonovas nākotnes redzējums par skolas attīstību un pašvērtējums nav pietiekami pārliecinošs, trūkst jaunu ideju.

A.Semjonova uzsver, ka, veidojot skolas attīstības un darba plānus, vienmēr tiek domāts par iespējamiem uzlabojumiem darba procesos, inovāciju ieviešanu un izglītības iestādes konkurētspējas paaugstināšanu. Piemēram, tiek plānots, ka jaunizveidotajā pamatskolā darbosies pagarinātās dienas grupa, lai audzēkņi, it īpaši jaunāko klašu, pēc mācību stundām varētu ilgāk uzturēties skolā. Tāpat ir nepieciešams padarīt pieejamāku pedagoģisko un atbalsta personālu, kas palīdzētu bērniem ar mācīšanās traucējumiem, piedalītos audzēkņu problēmu risināšanā un veidotu pozitīvu sociāli emocionālo vidi skolā.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    12.03.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 aug
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ie… https://t.co/j8WYbdeZyc