Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

13.03.2019 0

12. martā deputāti strādāja Finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā bija seši jautājumi, attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Deputāti skatīja divu normatīvo aktu projektus - nolikumu «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem un sporta veidu komandām par sasniegumiem sportā» un noteikumus «Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā».

Grozījumi paredz, ka, lai sporta organizācijas varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, pretendentiem jāievēro vairāki svarīgi nosacījumi: sacensībās jāpārstāv Iecavas novads, dzīvesvietai jābūt deklarētai Iecavas novadā, kā arī organizācijai ir jābūt sabiedriskā labuma statusam.

Finanšu komitejas deputāti piekrīt, ka finansiāls atbalsts ir jāsniedz tieši Iecavas novada iedzīvotājiem, tomēr nedaudz bažījas par to, vai komandu sportā šis nosacījums nekļūs par šķērsli saņemt līdzfinansējumu. Tas saistīts ar to, ka nereti komandas veido domubiedri no dažādiem Latvijas novadiem un ne visi dzīvo Iecavā. Gala lēmums par grozījumiem tiks pieņemts domes sēdē.

Tāpat deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē projektu saistošajiem noteikumiem «Par Iecavas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas noteikšanu».

Saistošie noteikumi paredz, ka neapbūvētu zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, piemēram, mazdārziņu ierīkošanai, nomas maksa gadā sastāda 1,5% no zemesgabala kadastrālas vērtības, bet ne mazāk kā 7 eiro.

Par finansiāla atbalsta sniegšanu

Deputāti skatīja un virzīja apstiprināšanai domē jautājumu par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē 2019. gadā.

Pašvaldības finansiālais atbalsts ir paredzēts, lai gadījumā, ja Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē nav brīvu vietu, bērns var izglītoties jebkurā privātā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu apguvi un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Paredzamās atbalsta summas:

  • EUR 257,92 EUR apmērā mēnesī par vienu Iecavas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam;
  • EUR 161,45 EUR apmērā mēnesī par vienu Iecavas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    13.03.2019
TWITTER
Iecavas novads
23 aug
‼️ Atgādinām, ka no 24. līdz 31. augustam remontdarbu dēļ būs slēgts Pārupes gājēju tiltiņš. Uzņēmums SIA «MA-TAKA… https://t.co/5ge1NtNcVt