Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Kā pilsētas statuss ietekmē nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību?

12.04.2019 0

Valsts zemes dienests ir atbildējis uz Iecavas novada pašvaldības iesniegumu, kurā lūgts sniegt skaidrojumu par to, kādas nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības izmaiņas paredzamas un kādā apmērā, gadījumā, ja Iecavas ciemam tiks mainīts statuss uz novada pilsētu. Tāpat jautāts, kādas izmaiņas paredzamas Adresācijas noteikumu izpratnē.

Valsts zemes dienests paskaidro, ka spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 «Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam» un atbilst nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim uz 2012./2013.gadu.

Mainot Iecavas ciema statusu uz novada pilsētu, līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu par kadastrālo vērtību bāzi apstiprināšanai, kadastrālās vērtības nemainīsies.

Tā kā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze atbilst nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim uz 2012./2013.gadu, tad ar jaunas vērtību bāzes izstrādi iespējamas kadastrālo vērtību izmaiņas visiem īpašumiem, atbilstoši aktuālajai nekustamā īpašuma tirgus situācijai.

Ja līdz jaunam kadastrālo vērtību bāzes izstrādes projektam Iecavas ciems vēl nebūs mainījis statusu uz «pilsētu», tad kadastrālo vērtību bāze tiks izstrādāta atbilstoši lauku apvidus (ciema) teritorijai.

Pēc jaunu kadastrālo vērtību bāzes noteikumu apstiprināšanas mainītos kadastrālo vērtību aprēķins un izvērtējamie apgrūtinājumi zemes vienībām (zemes vienību daļām) ar lauku zemei atbilstošajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Lauku zemei pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.305 95.punktā noteiktās formulas kadastrālās vērtības aprēķinā ņem vērā zemes platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs (pilsētās lauksaimniecības zemes kvalitāti nevērtē).

Pēc Iecavas ciema statusa maiņas uz «pilsētu» zemes vienībām kadastrālo vērtību aprēķinās pēc apbūves zemes vērtības aprēķina formulas. Līdz ar to mainīsies kadastrālās vērtības zemes vienībām ar lietošanas mērķiem no lietošanas mērķu grupām “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” un “Ūdens objektu zeme”. 

Attiecībā uz izmaiņām Adresācijas noteikumu izpratnē, Valsts zemes dienests informē, ka Adresācijas noteikumi nenosaka atšķirīgu adrešu piešķiršanas kārtību pilsētās un ciemos.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    12.04.2019
TWITTER
Iecavas novads
23 jūl
20.jūlijā Iecavas parka estrādē pulcējās lieli un mazi iecavnieki un novada viesi, lai piedalītos Ģimenes dienas ak… https://t.co/J3kgN2e73w