Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Par īrei piešķirto dzīvokli

12.01.2018 0

10. janvārī organizācija „Labdarības lapa” sociālajos tīklos izplatīja ziņu ar aicinājumu palīdzēt trīs bērnu māmiņai no Iecavas, kurai pašvaldība piešķīrusi divistabu dzīvokli un nepieciešama palīdzība tā remontam, labiekārtošanai. Ieraksts guvis plašu popularitāti, un pašvaldība saņēmusi pārmetumus par to, vai ģimenei izīrētais dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs.

To, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu   jautājumu risināšanā,   kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,   nosaka likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 
 
Lai persona  tiktu reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, viņai   Iecavas novada pašvaldībā   jāiesniedz motivēts iesniegums ar lūgumu iekļaut kādā no pašvaldības palīdzības reģistriem dzīvokļa jautājumu risināšanā (vispārējā, pirmās kārtas  vai sociālajā). Personu par tiesīgu saņemt palīdzību atzīst pašvaldības Dzīvokļu un īres komisija, kura lemj arī par personas iekļaušanu kādā no reģistriem. 2017. gada decembrī šajos reģistros   bija iekļautas 54 personas. 
 
Pašvaldības brīvie, neizīrētie dzīvokļi tiek piedāvāti personām to  reģistrācijas  kārtībā.  Jāpiebilst, ka brīvu, izīrēšanai nododamu  dzīvojamo telpu pašvaldībai ir maz, jo tās pārsvarā ir pieejamas tikai tad, kad iepriekšējais īrnieks mirst. 
 
Konkrētā persona pašvaldības palīdzības reģistrā “Personas, kuras ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodrošina pirmām kārtām” tika reģistrēta 2015.gadā. 2017. gada nogalē viņai piedāvāts iepriekš minētais dzīvoklis, kurš izīrēšanai nodots  pēc iepriekšējā iemītnieka nāves.
 
Dzīvoklis tika apsekots un atbrīvots no iepriekšējā īrnieka iedzīves.  Sociālajos tīklos tiek nepatiesi izplatīta informācija par veselībai kaitīgiem apstākļiem dzīvoklī. Tas bija nolietotā, taču dzīvošanai derīgā stāvoklī.   Ēkas, kurā atrodas īpašums, vispārējais stāvoklis ir labs. Pārējie dzīvokļi šajā mājā ir citu personu privātīpašums.
 
Jaunajai sievietei brīvais pašvaldības dzīvoklis piedāvāts, jo Dzīvokļu un īres komisija, izvērtējot dzīvokļa platību, atrašanās vietu (tuvu skolai, pirmsskolas izglītības iestādei, veselības centram un citai infrastruktūrai, kura nepieciešama ģimenei ar maziem bērniem) un personas iesniegumā minēto informāciju, secināja, ka šādas platības dzīvoklis ir piemērots dzīvošanai sievietei ar trim bērniem. Viņa rakstiski uzaicināta uz pārrunām pie domes priekšsēdētāja. Sarunas laikā sieviete tika informēta par dzīvokļa pašreizējo stāvokli un iespējām to apskatīt dabā.
 
20. decembrī pašvaldības darbinieks kopā ar iespējamo īrnieci apmeklēja dzīvokli klātienē un viņai dota iespēja šo dzīvokļa piedāvājumu pieņemt vai no tā atteikties. Sievietei vairākkārt vaicāts par viņas iespējām dzīvokli izremontēt, uz ko viņa atbildējusi apstiprinoši un līdz šim  pašvaldības palīdzību nav lūgusi. 
  
28. decembra Iecavas novada domes sēdē pieņemts lēmums izīrēt dzīvokļa īpašumu un slēgt īres līgumu. 2. janvārī persona parakstījusi īres līgumu un telpu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā konstatēts dzīvokļa faktiskais stāvoklis līguma noslēgšanas brīdī.
 
Pēc līguma parakstīšanas sieviete vērsās pie apsaimniekotāja SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ar lūgumu palīdzēt, tādēļ atbildīgie speciālisti lēma, ka personai tiks sniegta palīdzība, iespēju robežās uzlabojot santehnikas stāvokli. 
Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    19.01.2018
TWITTER
IecavaLV
13 dec
Gada nogalē dodies ekspedīcijā pa Pokaiņu mežu! 28. decembrī Iecavas Jauniešu centrs organizē 7-9 km ekspedīciju uz… https://t.co/IEMBKfgHmS