Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Aicinām arī iedzīvotājus iesaistīties smaku novēršanā!

19.07.2018 0

Jau ilgāku laiku Iecavas iedzīvotājus apgrūtina nepatīkamas smakas, kas izsauc pamatotu neizpratni un sašutumu iecavnieku vidū. Šoreiz pie dzīves kvalitāti traucējošās smakas izplatības iespējams vainojams uzņēmums “Egg Energy”.

Iecavas novada pašvaldība jau agrāk vērsusies un vērsīsies atkārtoti pie SIA “Egg Energy” ar lūgumu paredzēt nekavējošus pasākumus, lai novērstu smaku izplatību ārpus uzņēmuma teritorijas.

Lai risinātu jautājumu par smaku Iecavā, šā gada februārī pašvaldība lūgusi Valsts vides dienestu sagatavot lēmumu par pasākumu plāna izstrādi traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde atbildes vēstulē informēja pašvaldību, ka ”SIA “Egg Energy” ir veikusi smaku modelēšanu, izvērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus. Aprēķinātā smakas koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu Iecavas stacijas un lauku teritorijā ir nenozīmīga, aprēķinātās smaku koncentrācijas nepārsniedz MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteikto smakas mērķlielumu 5 ouE/m3, līdz ar to pārvaldei nav pamata uzņēmumam uzdot veikt pasākumus smaku samazināšanai.” Tāpat Valsts vides dienests vērš uzmanību, lai uzdotu SIA “Egg Energy” veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā, nepieciešams saņemt trīs pamatotas sūdzības.

Pašvaldība ir apkopojusi iedzīvotāju sūdzības par konstatēto smaku Iecavā un nosūtīs tās Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei, lai tā panāk nekavējošu traucējošās smakas novēršanu.

Pamatojoties uz Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 291.punktu, rūpnieciskās apbūves teritorijas funkcionālajā zonā ap teritorijām, atbilstoši to izmantošanas specifikai, paredz aizsardzības pasākumus pret trokšņu, smaku un cita veida piesārņojuma izplatību ārpus konkrētās teritorijas. No tā izriet, ka SIA “Egg Energy” ir jāparedz pasākumi, lai novērstu smaku izplatību. Ja uzņēmums nenovērsīs traucējošo smaku, pašvaldība apsver iespēju rosināt uz laiku apturēt SIA “Egg Energy” darbības licenci.

Aicinām jautājuma risināšanā aktīvi iesaistīties arī Iecavas iedzīvotājus! Konstatējot nepatīkamas smakas, lūdzam nekavējoties par to informēt Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, minot konkrētu vietu un laiku, tel. 63023228, 63022739, e-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, izmantot mobilo lietotni www.videssos.lv vai zvanīt uz vides SOS diennakts tālruni 26338800. Oficiālas sūdzības saņemšana ir pamats, lai dienests vērstos pie uzņēmuma un prasītu novērst smaku izplatību.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    20.07.2018
TWITTER
IecavaLV
20 feb
Aicinām iepazīt plānoto iekšpagalmu pārbūves darbu aprakstu un grafisko materiālu. Projektā iekļautās teritorijas r… https://t.co/058wh3Pu5n