Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Noslēdzies projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi 2018»

05.11.2018 0

Šogad projektu konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» tika iesniegti 11 projekti.  Izvērtējot projektu atbilstību konkursa nolikumam un sasniedzamos rezultātus, komisija atbalstīja visus iesniegtos projektus, kopumā to realizācijai atvēlot  8,5 tūkstošus eiro.

2. novembrī konkursa komisija, kuras sastāvā bija Iecavas novada pašvaldības administrācijas būvniecības speciālists Juris Kuziks, grāmatvede Indra Bāliņa, projektu vadītāja Sintija Kalēja, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota un sabiedrības pārstāve Jurina Berga, apmeklēja visas projektu īstenošanas vietas un izvērtēja paveikto.

Dzīvojamās mājas Ozolu ielā 3, Iecavā, iedzīvotāji konkursam iesniedza trīs projektus. Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, visās trīs mājas kāpņutelpās ir nomainīti logi un iekšdurvis.

Viena projekta izmaksas sastādīja 1525 eiro, no kuriem 850 eiro bija pašvaldības finansējums.

Par energoefektivitāti un mājas vizuālo tēlu tiek domāts arī Jaunaudrupos, kur iedzīvotāji saņēma finansējumu, lai daudzdzīvokļu mājas abās kāpņutelpās nomainītu logus un iekšdurvis.

Projekta kopējās izmaksas – 1201,26 eiro, pašvaldības finansējums – 850,00 eiro.

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 41, Iecavā, iedzīvotāji vēlas saviem un kaimiņu māju bērniem un jauniešiem nodrošināt iespēju nodarboties ar sportu savas mājas tuvumā, tādēļ projekta ietvaros mājas iekšpagalmā uzstādīja basketbola grozu un daļēji sakārtoja laukumu pie tā (pārvietoja betona plāksnes). Nākamgad aktīvie iedzīvotāji plāno konkursā piedalīties atkal, lai varētu uzklāt jaunu basketbola laukuma segumu.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 750 eiro, pašvaldības finansējums – 409,27 eiro.

Ozolu ielas 5, Iecavā, iedzīvotāji īstenoja projektu «Prieks mūsu bērniem», kura ietvaros mājas pagalmā tika ierīkots rotaļu laukums. Šāds laukums, kur ir divu veidu šūpoles, slidkalniņš un kāpšļu siena, ir piemērota vieta, kur bērniem satikties un atpūsties. Projekta īstenotāji priecājas, ka interese par laukumu ir liela, tādēļ plāno īstenot savas idejas arī nākamgad un iesaistīt arī citu māju iedzīvotājus.

Projekta kopējās izmaksas – 1350,00 eiro, pašvaldības finansējums – 850,00 eiro.

Senioru deju kopa «Kamenes» projekta ietvaros iegādājās savam kolektīvam skatuves tērpus (blūzes un svārkus) un karogu. «Kamenes» iesaka arī citiem uzdrošināties un piedalīties šāda veida konkursos, lai gūtu finansējumu savu ideju realizēšanai.

Projekta izmaksas sastādīja 968 eiro, no kuriem 822,80 eiro bija pašvaldības finansējums.

Daudzdzīvokļu māja Dzirnavu ielā 2a projektu konkursā piedalījās jau pagājušajā gadā, kad viņu projekts «Raitu soli, sausām kājām» tika atzīts par labāko. Šogad mājas iedzīvotāji konkursā startēja atkārtoti un uzlaboja mājas iebraucamā ceļa stāvokli. Viņu mērķis bija piekļūšanu mājai gan gājējiem, gan autotransportam padarīt ērtāku un patīkamāku.

Projekta kopējās izmaksas – 1263,09 eiro, pašvaldības finansējums – 849,44 eiro.

Par mājas pagalma labiekārtošanu domā arī Skolas ielas 17, Iecavā, mājas iedzīvotāji. Lai sakārtotu mājas koplietošanas teritoriju (iebraucamo ceļu un iekšpagalmu) un atrisinātu automašīnu novietošanas jautājumu, tika lemts likvidēt mājas priekšā esošo puķu dobi, izveidot stāvlaukumu sešām automašīnām un atjaunot iebraucamo ceļu.

Projekta kopējās izmaksas – 1005,95 eiro, pašvaldības finansējums – 850,00 eiro.

Sila ielas 10, Iecavā, nama iemītnieki izmantoja konkursa sniegtās iespējas, lai uzlabotu dzīvojamās ēkas tehnisko stāvokli un vizuālo tēlu. Tika veikta ēkas priekšējās daļas cokola atjaunošana un bruģa seguma ieklāšana. Projekta īstenošanā iesaistījās mājas iedzīvotāji un brīvprātīgie palīgi, pienākumus dalot atbilstoši katra profesijai un spējām. Projekta izmaksas sastādīja 1416,62 eiro, no kuriem 708.40 eiro bija pašvaldības finansējums.

Izvērtējot šī gada projektus, komisija par labāko atzina «Prieks mūsu bērniem», kura ietvaros Ozolu ielas 5 mājas pagalmā tika ierīkots rotaļu laukums bērniem. Labākā projekta īstenotāji tiks sumināti 18. novembra pasākumā Iecavas kultūras namā.

Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu Iecavas novada iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, sekmējot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā; veicināt iedzīvotāju privātu iniciatīvu un atbildību par dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, iesaistot sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    05.11.2018