Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Interešu izglītība

26-02-2016 0

INTEREŠU IZGLĪTĪBA IECAVAS NOVADĀ 2021./2022.m.g.

Izglītības iestāde
Programmas nosaukums
Programmas īstenošanas vieta Pedagogs- programmas vadītājs

Iecavas pamatskola

Digitālo prasmju pulciņš Iecavas pamatskola R.Baltrušaite

Tautiskās dejas

Tautiskās dejas- muzikālais pavadījums

Iecavas pamatskola

I.Jirgena

D.Mežiņa

Novadpētniecība un gidu apmācība Iecavas pamatskola S.Sūna
Floristika Iecavas pamatskola A.Dementjeva
1.-4.klašu koris Iecavas pamatskola M.Pitkeviča
Teātra sports Iecavas pamatskola I.Plēsuma
Skolas avīze Iecavas pamatskola I.Plēsuma
Vizuālā māksla Iecavas pamatskola S. Dručka
Radošās prasmes Iecavas pamatskola I.Putniņa
Virtuves noslēpumi Iecavas pamatskola I.Putniņa
Teātris Iecavas pamatskola L.Gārbena
Sporta spēles Iecavas pamatskola J.Siugalis
Amatnieks Iecavas pamatskola A.Kudžs
Rokdarbi Iecavas pamatskola V.Lukstiņa
Rokdarbi 1.-4.klasei Iecavas pamatskola I.Krīgena
Vokālais ansamblis Iecavas pamatskola M.Pitkeviča
Dabas pētnieks Iecavas pamatskola L.Griška
Dzīves prasmes Iecavas pamatskola L.Gārbena
Erudīts matemātikā Iecavas pamatskola A.Veipa
Rēķini radoši Iecavas pamatskola R.Baltrušaite

Iecavas vidusskola

Skolas muzejs Iecavas vidusskola A. Gaveika, D. Greiža
Vides draugi Iecavas vidusskola S.Knāķe
Vides ķīmija Iecavas vidusskola M. Gorskis
Teātra sports un teātra sports iesācējiem Iecavas vidusskola D. Greiža, M.Bolšteins
Florbols Iecavas vidusskola V. Pārums
Basketbols Iecavas vidusskola V. Pārums
Lasītprasmes veicināšanas pulciņš Iecavas vidusskola B.Krūmiņa
Vieglatlētika Iecavas vidusskola D.Vizule
Badmintons Iecavas vidusskola R.Savinska
Robotika Iecavas vidusskola J.Klīdzējs
Robotika Iecavas vidusskola L.Kociņa
Sociālo prasmju pilnveidošana Iecavas vidusskola S. Dīce
Mazais bizness Iecavas vidusskola S. Dīce
Matemātika jautri un nopietni Iecavas vidusskola V.Ieleja
Floristika Iecavas vidusskola I.Cera

Zālītes speciālā pamatskola

Latviešu tautas deja 1.-9.kl. Zālītes speciālā pamatskola A. Krolle
Sporta ABC Zālītes speciālā pamatskola J.Sinkovskis
Kokapstrāde Zālītes speciālā pamatskola J. Bidzāns
Keramika 5.-9.kl. Zālītes speciālā pamatskola L.Vecmane
Keramika Zālītes speciālā pamatskola D. Zauere
Floristika Zālītes speciālā pamatskola I. Cera
Mākslinieciskā noformēšana Zālītes speciālā pamatskola S. Voroškova
Čaklās rokas  Zālītes speciālā pamatskola T. Šlikaite
Karjera Zālītes speciālā pamatskola T. Šlikaite
Vokālais ansamblis Zālītes speciālā pamatskola G. Rumševica
Dzīvesziņa Zālītes speciālā pamatskola I.Červinska

PII “Cālītis”

Teātra mākslas apguve pirmskolā PII “Cālītis E.Vēja
Angļu valodas apguve 
6-7gadīgiem bērniem
PII “Cālītis E.Rateniece
Angļu valodas apguve
5-6gadīgiem bērniem
PII “Cālītis E.Rateniece
Latviešu valodas apguve
5-6gadīgiem bērniem
PII “Cālītis M.Vesere
Muzikālo spēju attīstība PII “Cālītis K.Zabarovska
Klusuma un apzinātības vingrinājumi caur Montessori pedagoģiju PII “Cālītis S.Depša
Latviešu tautas deja PII “Cālītis A.Krolle
Keramikas radošā darbnīca PII “Cālītis S.Trokša
Vingrošanas stājas uzlabošana 5-6 gadīgiem bērniem PII “Cālītis L.Pašukova
Vingrošanas stājas uzlabošana 6-7 gadīgiem bērniem PII “Cālītis L.Pašukova
TANZPRO-BIODANZA PII “Cālītis S.Depša

PII ”Dartija”

“Riti raiti valodiņa” PII ”Dartija” I.Arāja
Ienāc ritma pasaulē PII ”Dartija” S.Lejniece
Nāc, sadziedāt sāc! PII ”Dartija” A.Matjeva
Pirmie soļi angļu valodā PII ”Dartija” A.Matveja
Latviešu tautas dejas PII ”Dartija” A.Krolle
Es protu darināt PII ”Dartija” S.Lejniece

Iecavas mūzikas un mākslas skola

Mākslu sintēze un kokle kā vienojošs elements Iecavas mūzikas un mākslas skola A.Veisa
Zīmēju, gleznoju Iecavas mūzikas un mākslas skola D.Stafecka
Manas rokas, čaklas rokas- veidot prot Iecavas mūzikas un mākslas skola S.Lejniece
Grafika Iecavas mūzikas un mākslas skola L.Meldere
Gleznojam- radoši domājam Iecavas mūzikas un mākslas skola S.Lazberga
Nošu un ritma spēles Iecavas mūzikas un mākslas skola R.Rāviņš
KOM-PO-NĒ-JU! Iecavas mūzikas un mākslas skola K.Slišāne
Stepa dejas Iecavas mūzikas un mākslas skola A.Ķesele
Vokāli instrumentālais ansamblis Iecavas mūzikas un mākslas skola K.Slišāne

Iecavas kultūras nams

Vokālo prasmju attīstīšana Iecavas kultūras nams Ž.Berezina
Latviešu tradicionālās kultūras pamati Iecavas kultūras nams K.Karele
2.-4.klašu koris Iecavas kultūras nams M.Pīlādze, I.Rozentāle
Galda teniss Iecavas vidusskola M.Buņķe
Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš Iecavas vidusskola Z.Cera
Teātris Iecavas vidusskola V. Karnīte
“Dabas detektīvi” Iecavas vidusskola S.Pļaviņa
Netradicionālā matemātika Iecavas vidusskola L.Logvina
Jaunais ceļu satiksmes dalībnieks Iecavas vidusskola L.Logvina
Vidusskolas mācību uzņēmumi Iecavas vidusskola A.Pāruma
Tautisko deju pulciņš Iecavas kultūras nams,
Iecavas mūzikas un mākslas skola
S. Lineja, Z.Cera, D.Riekstiņa, M.Pīlādze
Debašu klubs-publiskā runa Iecavas vidusskola V.Ķērpe
Floristika Iecavas vidusskola I.Cera

FK ”Iecava”

Futbols( 9-17g.v.meitenes) Iecavas stadions J.Gedertsons
Futbols( 8-15g.v.zēni) Iecavas stadions A.Tiščenko
Futbols((11-17g.v.zēni) Iecavas stadions N.Smaļķis
Futbols pirmsskolai Iecavas stadions I.Šteinberga

Eiropas Tālmācības vidusskola

Latviešu valoda bērniem ar pamatzināšanām Tālmācība A.Kļaviņa, V.Daukšte
Latviešu valoda jauniešiem ar pamatzināšanām Tālmācība A.Kļaviņa, V.Daukšte
Angļu valoda jauniešiem ar pamatzināšanām Tālmācība D.Voitjuka, K.Vēvere

 

Lapas informācija atjaunota:    16.03.2022