Iecavas
novads
IEmāca
Seko: twitter facebook rss instagram

Interešu izglītība

26-02-2016 0

Iecavas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas licenču reģistrs

 

Informācija par 2018./2019. m.g.

Izglītības iestāde

Programmas nosaukums

Programmas īstenošanas vieta

Pedagogs- programmas vadītājs

Iecavas internātpamatskola

Tehniskā jaunrade

Iecavas internātpamatskola

Z.Safronova

Kokapstrāde

Iecavas internātpamatskola

R.Ručevskis

Tautiskās dejas- muzikālais pavadījums

Iecavas internātpamatskola

D.Mežiņa

Tautiskās dejas

Iecavas internātpamatskola

I.Jirgena

Erudīti

Iecavas internātpamatskola

T.Kapusto

Erudīti

Iecavas internātpamatskola

S.Zepa

Teātris un dzeja

Iecavas internātpamatskola

L.Putniņa

1.-4.klašu koris

Iecavas internātpamatskola

M.Pitkeviča

Skolas muzejs

Iecavas internātpamatskola

L.Putniņa

“Proti un dari”

Iecavas internātpamatskola

L.Gārbena

Teātra sports

Iecavas internātpamatskola

I.Plēsuma

Skolas avīze ”Skolas logā”

Iecavas internātpamatskola

I.Plēsuma

Vispārējā fiziskā sagatavotība

Iecavas internātpamatskola

A.Rūsiņa

Zīmēšana

Iecavas internātpamatskola

S. Dručka

Radošās prasmes

Iecavas internātpamatskola

I.Putniņa

Veselīga un racionāla uztura virtuves noslēpumi

Iecavas internātpamatskola

I.Putniņa

Tīra vide

Iecavas internātpamatskola

Dz.Kraukle

Teātris

Iecavas internātpamatskola

L.Gārbena

Kustību prieks- tavai veselībai

Iecavas internātpamatskola

J.Siugalis

Amatnieks

Iecavas internātpamatskola

A.Kudžs

Veselības vingrošana

Iecavas internātpamatskola

D.Baha

Rokdarbi

Iecavas internātpamatskola

V.Lukstiņa

Skolas vokālais ansamblis, solisti

Iecavas internātpamatskola

M.Pitkeviča

Iecavas vidusskola

Skolas muzejs

Iecavas vidusskola

A. Gaveika

Vides draugi

Iecavas vidusskola

S.Knāķe

Vides ķīmija

Iecavas vidusskola

M. Gorskis

Teātra sports iesācējiem

Iecavas vidusskola

D. Greiža

Florbols

Iecavas vidusskola

V.Pārums

Basketbols

Iecavas vidusskola

V. Pārums

Teātris

Iecavas vidusskola

V. Karnīte

Lasītprasmes veicināšanas pulciņš

Iecavas vidusskola

B.Krūmiņa

Mācies no dabas

Iecavas vidusskola

I. Ķurbe

Vieglatlētika

Iecavas vidusskola

D.Vizule

Badmintons

Iecavas vidusskola

R.Savinska

Robotika

Iecavas vidusskola

J.Klīdzējs

Sociālo prasmju pilnveidošana

Iecavas vidusskola

S. Dīce

Floristika

Iecavas vidusskola

I.Cera

Dzimtmisas pamatskola

Dzīvesziņas pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

I.Grāvere

Skolēnu mūzikas pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

J.Sirsniņa

Lietišķās mākslas studija

Dzimtmisas pamatskola

I.Grāvere

Radošā mākslas studija

Dzimtmisas pamatskola

J.Arāja

Tekstila un dizaina pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

A.Maurīte

Teātra pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

D.Gulbe

Skolēnu –gidu pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

L.Drēvermane

Tūrisma pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

V.Gailums

Fiziskās kultūras un sporta spēļu pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

V.Gailims

Kokapstrādes pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

A.Bensons

Tautisko deju pulciņš

Dzimtmisas pamatskola

I.Krīgena

Zālītes speciālā internātpamatskola

Latviešu tautas deja 1.-4.kl.

Zālītes speciālā internātpamatskola

A. Krolle

Latviešu tautas deja 5.-9.kl.

Zālītes speciālā internātpamatskola

A. Krolle

Krievu valodas pulciņš

Zālītes speciālā internātpamatskola

I.Šahurova

Angļu valodas pulciņš

Zālītes speciālā internātpamatskola

I.Šahurova

Sports un sporta spēles

Zālītes speciālā internātpamatskola

J.Sinkovskis

Kokapstrādes pulciņš

Zālītes speciālā internātpamatskola

J. Bidzāns

Keramika 5.-9.kl.

Zālītes speciālā internātpamatskola

L.Vecmane

Keramika

Zālītes speciālā internātpamatskola

D. Zauere

Floristikas pulciņš

Zālītes speciālā internātpamatskola

I. Cera

Noformēšana

Zālītes speciālā internātpamatskola

S. Voroškova

Čaklās rokas

Zālītes speciālā internātpamatskola

T. Šlikaite

Karjera

Zālītes speciālā internātpamatskola

T. Šlikaite

Vizuālā māksla

Zālītes speciālā internātpamatskola

K.Āboltiņa- Taranda

Vokālais ansamblis

Zālītes speciālā internātpamatskola

G. Rumševica

Dzīvesziņa

Zālītes speciālā internātpamatskola

I.Červinska

PII “Cālītis”

Teātra mākslas apguve pirmskolā

PII “Cālītis”

V.V.Vanaga

Angļu valodas apguve

6-7gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

E.Rateniece

Angļu valodas apguve

5-6gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

E.Rateniece

Latviešu valodas apguve

 5-6gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

M.Vesere

Muzikālo spēju attīstība

5-7gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

K.Zabarovska

Klusuma un apzinātības vingrinājumi caur Montessori pedagoģiju

PII “Cālītis”

S.Depša

Latviešu tautas deja

PII “Cālītis”

A.Krolle

Keramikas radošā darbnīca

PII “Cālītis”

S.Kadiševska

PII ”Dartija”

“Riti raiti valodiņa”

PII ”Dartija”

I.Zvirgzda-Šebina

Pirmsskolas vecuma ritmikas pulciņš

PII ”Dartija”

D.Paegle

Pirmsskolas bērnu ansamblis “Dziedātprieks”

PII ”Dartija”

D.Paegle

Pirmie soļi angļu valodā

PII ”Dartija”

A.Gedroviča

Latviešu tautas dejas

PII ”Dartija”

A.Krolle

Keramika

PII ”Dartija”

S.Lejniece

Iecavas mūzikas un mākslas skola

Mākslu sintēze un kokle kā vienojošs elements

Iecavas mūzikas un mākslas skola

A.Veisa

Zīmēju, gleznoju

Iecavas mūzikas un mākslas skola

P.Ozols

Manas rokas, čaklas rokas- veidot prot

Iecavas mūzikas un mākslas skola

S.Lejniece

Stepa dejas

Iecavas mūzikas un mākslas skola

M.Pūris

Grafika

Iecavas mūzikas un mākslas skola

L.Meldere

Iecavas kultūras nams

Vokālā studija

Iecavas kultūras nams

Ž.Berezina

Latviešu tradicionālās kultūras pamati

Iecavas kultūras nams

K.Karele

2.-4.klašu koris

Iecavas vidusskola

M.Pīlādze, I.Rozentāle

Galda teniss

Iecavas vidusskola

M.Buņķe

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš

Iecavas vidusskola

Z.Cera

“Dabas detektīvi”

Iecavas vidusskola

S.Pļaviņa

Netradicionālā matemātika

Iecavas vidusskola

L.Logvina

Jaunais ceļu satiksmes dalībnieks

Iecavas vidusskola

L.Logvina

Vidusskolas mācību uzņēmumi

Iecavas vidusskola

A.Pāruma

Tautas deju pulciņš

Iecavas vidusskola

S.Lineja, Z.Cera, D.Riekstiņa

Debašu klubs

Iecavas vidusskola

V.Lauciņa- Veinere

FK ”Iecava”

Futbols( 9-17g.v.meitenes)

Iecavas stadions

J.Gedertsons

Futbols( 8-15g.v.zēni)

Iecavas stadions

A.Tiščenko

Futbols((11-16g.v.zēni)

Iecavas stadions

N.Smaļķis

Lapas informācija atjaunota:    25.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
17 okt