Iecavas
novads
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Interešu izglītība

26-02-2016 0

Iecavas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas licenču reģistrs

 

Informācija par 2019./2020. m.g.

Izglītības iestāde

Programmas nosaukums

Programmas īstenošanas vieta

Pedagogs- programmas vadītājs

Iecavas pamatskola

Digitālo prasmju pulciņš

Iecavas pamatskola

G.Godaine

Tautiskās dejas- muzikālais pavadījums

Iecavas pamatskola

D.Mežiņa

Tautiskās dejas

Iecavas pamatskola

I.Jirgena

Novadpētniecība un gidu apmācība

Iecavas pamatskola

S.Sūna

Floristika

Iecavas pamatskola

A.Dementjeva

1.-4.klašu koris

Iecavas pamatskola

M.Pitkeviča

Teātra sports

Iecavas pamatskola

I.Plēsuma

Skolas avīze

Iecavas pamatskola

I.Plēsuma

Peldētapmācība

Iecavas pamatskola

J.Siugalis

Zīmēšana

Iecavas pamatskola

S. Dručka

Radošās prasmes

Iecavas pamatskola

I.Putniņa

Virtuves noslēpumi

Iecavas pamatskola

I.Putniņa

Teātris

Iecavas pamatskola

L.Gārbena

Sporta spēles

Iecavas pamatskola

J.Siugalis

Amatnieks

Iecavas pamatskola

A.Kudžs

Rokdarbi

Iecavas pamatskola

V.Lukstiņa

Rokdarbi 1.-4.klasei

Iecavas pamatskola

I.Krīgena

Vokālais ansamblis

Iecavas pamatskola

M.Pitkeviča

Tīra vide

Iecavas pamatskola

L.Griška

Dzīves prasmes

Iecavas pamatskola

L.Gārbena

Iecavas vidusskola

Skolas muzejs

Iecavas vidusskola

A. Gaveika

Vides draugi

Iecavas vidusskola

S.Knāķe

Vides ķīmija

Iecavas vidusskola

M. Gorskis

Teātra sports un teātra sports iesācējiem

Iecavas vidusskola

D. Greiža

Florbols

Iecavas vidusskola

V.Pārums

Basketbols

Iecavas vidusskola

V. Pārums

Lasītprasmes veicināšanas pulciņš

Iecavas vidusskola

B.Krūmiņa

Mācies no dabas

Iecavas vidusskola

I. Ķurbe

Vieglatlētika

Iecavas vidusskola

D.Vizule

Badmintons

Iecavas vidusskola

R.Savinska

Robotika

Iecavas vidusskola

J.Klīdzējs

Robotika

Iecavas vidusskola

L.Kociņa

Sociālo prasmju pilnveidošana

Iecavas vidusskola

S. Dīce

Mazais bizness

Iecavas vidusskola

S. Dīce

Matemātika jautri un nopietni

Iecavas vidusskola

V.Ieleja

Floristika

Iecavas vidusskola

I.Cera

Dabas draugi

Iecavas vidusskola

V.Ērgle

Zālītes speciālā pamatskola

Latviešu tautas deja 1.-9.kl.

Zālītes speciālā internātpamatskola

A. Krolle

Sporta ABC

Zālītes speciālā internātpamatskola

J.Sinkovskis

Kokapstrāde

Zālītes speciālā internātpamatskola

J. Bidzāns

Keramika 5.-9.kl.

Zālītes speciālā internātpamatskola

L.Vecmane

Keramika

Zālītes speciālā internātpamatskola

D. Zauere

Floristika

Zālītes speciālā internātpamatskola

I. Cera

Mākslinieciskā noformēšana

Zālītes speciālā internātpamatskola

S. Voroškova

Čaklās rokas

Zālītes speciālā internātpamatskola

T. Šlikaite

Karjera

Zālītes speciālā internātpamatskola

T. Šlikaite

Vokālais ansamblis

Zālītes speciālā internātpamatskola

G. Rumševica

Dzīvesziņa

Zālītes speciālā internātpamatskola

I.Červinska

PII “Cālītis”

Teātra mākslas apguve pirmskolā

PII “Cālītis”

E.Vēja

Angļu valodas apguve

6-7gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

E.Rateniece

Angļu valodas apguve

5-6gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

E.Rateniece

Latviešu valodas apguve

 5-6gadīgiem bērniem

PII “Cālītis”

M.Vesere

Muzikālo spēju attīstība

PII “Cālītis”

K.Zabarovska

Klusuma un apzinātības vingrinājumi caur Montessori pedagoģiju

PII “Cālītis”

S.Depša

Latviešu tautas deja

PII “Cālītis”

A.Krolle

Keramikas radošā darbnīca

PII “Cālītis”

S.Trokša

PII ”Dartija”

“Riti raiti valodiņa”

PII ”Dartija”

I.Zvirgzda-Šebina

Ienāc ritma pasaulē

PII ”Dartija”

S.Lejniece

Nāc, sadziedāt sāc!

PII ”Dartija”

A.Matjeva

Pirmie soļi angļu valodā

PII ”Dartija”

A.Matveja

Latviešu tautas dejas

PII ”Dartija”

A.Krolle

Es protu darināt

PII ”Dartija”

S.Lejniece

Iecavas mūzikas un mākslas skola

Mākslu sintēze un kokle kā vienojošs elements

Iecavas mūzikas un mākslas skola

A.Veisa

Zīmēju, gleznoju

Iecavas mūzikas un mākslas skola

P.Ozols

Manas rokas, čaklas rokas- veidot prot

Iecavas mūzikas un mākslas skola

S.Lejniece

Radošie projekti

Iecavas mūzikas un mākslas skola

L.Potaša-Strode

Krāsu spēles

Iecavas mūzikas un mākslas skola

S.Potaša

Iepazīsti mākslinieku

Iecavas mūzikas un mākslas skola

A.Gūtmane

Papīra darbnīca

Iecavas mūzikas un mākslas skola

A.Gūtmane

Iecavas kultūras nams

Vokālo prasmju attīstīšana

Iecavas kultūras nams

Ž.Berezina

Latviešu tradicionālās kultūras pamati

Iecavas kultūras nams

K.Karele

2.-4.klašu koris

Iecavas vidusskola

M.Pīlādze, I.Rozentāle

Galda teniss

Iecavas vidusskola

M.Buņķe

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš

Iecavas vidusskola

Z.Cera

Teātris

Iecavas vidusskola

V. Karnīte

“Dabas detektīvi”

Iecavas vidusskola

S.Pļaviņa

Netradicionālā matemātika

Iecavas vidusskola

L.Logvina

Jaunais ceļu satiksmes dalībnieks

Iecavas vidusskola

L.Logvina

Vidusskolas mācību uzņēmumi

Iecavas vidusskola

A.Pāruma

Tautisko deju pulciņš

 

Iecavas vidusskola

S. Lineja, Z.Cera, D.Riekstiņa

Debašu klubs-publiskā runa

Iecavas vidusskola

V.Ķērpe

FK ”Iecava”

Futbols( 9-17g.v.meitenes)

Iecavas stadions

J.Gedertsons

Futbols( 8-15g.v.zēni)

Iecavas stadions

A.Tiščenko

Futbols((11-17g.v.zēni)

Iecavas stadions

N.Smaļķis

Futbols pirmsskolai

Iecavas stadions

I.Šteinberga

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2019
TWITTER
Iecavas novads
25 sep
Vakar notika konkursa @EnefLatvija apbalvošana. Nominācijā «Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā 2020» 2. viet… https://t.co/REyC0j7Ki2