Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Olimpiāžu un konkursu nolikumi

0

Dzejas dienas

Konkursi

Mācību priekšmetu olimpiāžu grafiks 2021./2022. m.g.

 

Vēsture

Vēstures valsts 27. olimpiādes novadu apvienības norises kārtība 2020./2021.m.g.

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klasei novadu apvienības olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

Fizika

Fizikas 9.-12.klasei novadu apvienības olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

Ekonomika

Ekonomikas valsts 22. olimpiādes novadu apvienības norises kārtība 2020./2021.m.g.

Reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu pasākums „Cits bazārs Iecavā” (2020.gadam)

Krievu valoda

Mājturība

Matemātika

Ķīmija

Ķīmijas 9.-12.klasei novadu apvienības olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

Ģeogrāfija

Ģeogrāfijas 10.-12.klasei novadu apvienības olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

Angļu valoda

Angļu valodas 10.-12.klasei novadu apvienības olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

Mūzika

Dabaszinātnes

Informātika

Vācu valoda

Vācu valodas 10.-12.klasei novadu apvienības  olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

Vizuālā māksla

Bioloģija

Bioloģijas 9.-12.klasei novadu apvienības olimpiādes norises kārtība 2020./2021.m.g.

 

Lapas informācija atjaunota:    06.09.2021