Iecavas
novads
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Olimpiāžu un konkursu nolikumi

0

Konkursi

Nolikums - Dzejas dienu 2019 konkurss

Iecavas un Vecumnieku novadu Eseju konkurss sociālajās zinībās 7. klašu izglītojamajiem

Publiskā runa

Starpnovadu Publiskās runas konkursa norises kārtība

Dzejas dienas

Vēsture

Latviešu valoda un literatūra

Iecavas un Vecumnieku novadu apvienības latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes nolikums (Olimpiāde 8.-9. klases izglītojamajiem 2. posms)

Iecavas, Vecumnieku novadu un Mazzalves pamatskolas integrētas 4. klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiādes nolikums 2019./2020. m. g.

Fizika

Ekonomika

Starpnovadu Ekonomikas erudīcijas konkurss vidusskolēniem

Reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu pasākums „Cits bazārs Iecavā” (2020.gadam)

Krievu valoda

Starpnovadu 10.-12.klašu skolēnu krievu valodas olimpiādes norises kārtība 2019./2020.m.g.

Mājturība

Matemātika

Kārtība, kādā tiek organizēta matemātikas 70.olimpiāde 2019./2020. mācību gadā

Iecavas, Vecumnieku novadu un Mazzalves pamatskolas integrētas 4. klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiādes nolikums 2019./2020. m. g.

Ķīmija

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Novadu apvienības 10.-12.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādes norises kārtība (49.olimpiāde)

Starpnovadu 8.-9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādes- konkursa norises kārtība

Iecavas un Vecumnieku starpnovadu 10.-12.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādes- konkursa norises kārtība

Mūzika

Dabaszinātnes

Informātika

Starpnovadu informātikas olimpiādes-konkursa 6.-7.klasēm norises kārtība

Vācu valoda

Kārtība, kādā tiek organizēta vācu valodas 50. olimpiāde Bauskas, Iecavas, Rundāles novadu 10.-12.kl. izglītojamajiem 2019./2020.m.g.

Kārtība, kādā notiek vācu valodas 50. olimpiāde Bauskas, Iecavas un Rundāles novadu 8.klašu izglītojamajiem 2019./2020.mācību gadā

Vizuālā māksla

Lapas informācija atjaunota:    04.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu