Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Projekti

0

Pašlaik notiek:

 • projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalās Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola. Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Īstenošanas laiks 2017./2018. – 2018./2019. mācību gads.

 • Eiropas Sociālā fonda projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs». Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta laikā no 2017. līdz 2019. gadam Iecavas novadā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes - karjeras atbalsta pasākumu īstenošana visiem Iecavas vidusskolas audzēkņiem un Iecavas internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēniem.

Vairāk par projektu ŠEIT.

 • Projekts ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”). Projekta mērķis: samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Īstenošanas laiks - 03.2019.-31.12.2023.

Vairāk par projektu ŠEIT.

 • Turpinās kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”.

Vairāk - ŠEIT.

 

Pašvaldības realizētie projekti izglītības jomā:

 • Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu reģionālās partnerības projekts «Skolu pašnovērtēšanas programma». Projekta pieteicējs ir Iecavas novada Dome, partneri - Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola, Dzimtmisas pamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola un biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»». Projekts īstenots sadarbībā ar Kipras Izglītības Pētniecības un novērtēšanas centru, Limasolas pamatskolu, Frenaras pamatskolu un Nikozijas universitāti. Reģionālās partnerības projekta mērķis ir skolas pašnovērtēšanas programmas izveide.
  Projekta mājas lapa: https://www.sse.org.cy/

 • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas skolu partnerības Comenius projekts «Vides un satiksmes drošības izglītība pirmsskolā». Projekta galvenais mērķis ir pedagogu pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apzināšana bērnu vides aizsardzības izglītošanā, kā arī satiksmes noteikumu apgūšanā pirmsskolā. Partnervalstis - Latvija, Ungārija, Polija un Itālija. 

 

 • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas skolu partnerības Comenius projekts «Vides un satiksmes drošības izglītība pirmsskolā». Projekta galvenais mērķis ir pedagogu pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apzināšana bērnu vides aizsardzības izglītošanā, kā arī satiksmes noteikumu apgūšanā pirmsskolā. Partnervalstis - Latvija, Ungārija, Polija un Itālija.

 

 • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas pieaugušo izglītības apakšprogrammas projekts «Eiropas skola ilgtspējīgai attīstībai». Šī projekta galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apzināšana un ieviešana projekta partnervalstīs - Latvijā, Francijā, Lielbritānijā, Itālijā, Turcijā, Bulgārijā, Vācijā, Rumānijā un Lietuvā - vides,  ekonomikas, sociālo un kultūras jautājumos.

 

 • Ziemeļu Ministru Padomes programmas «Ierēdņu apmaiņas programma» finansējums projektam «Pašvaldība sabiedrībai», kurā pašvaldības darbinieki iepazīsies ar Ziemeļvalstu pieredzi sadarbībai ar sabiedrību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta  informācijas apmaiņai: pašvaldība - sabiedrība - pašvaldība.

 

 • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas finansējums mācību projektam «Starpkultūru dialogs multikulturālā sabiedrībā». Šī projekta ietvaros Eiropas Savienības valstu pieaugušo izglītības darbinieki tiek aicināti iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu, etnisko minoritāšu integrācijas stratēģiju un kultūras mantojuma, tradīciju saglabāšanu nākošām paaudzēm.

 

 • Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas starptautiskais izglītības projekts «EDU for ALL», kurā bez Latvijas piedalās arī Somija, Anglija, Ungārija un Itālija.  Projekta mērķis ir veidot stratēģijas rokasgrāmatu pieaugušo izglītības organizatoriem kompetenču attīstībai, kas nepieciešamas, lai mūžizglītības pasākumiem piesaistītu arvien vairāk pieaugušo. Rokasgrāmatā tiks iekļauta metodika, kas būs noderīga ne tikai tiem, kuri strādā ar grupām kā organizatori, bet arī pasniedzējiem, kuri vada nodarbības pieaugušo izglītības grupās.

 

 • Eiropas Savienības Pārejas programmas un Latvijas valsts finansēts projekts «Ieklausies, izproti, pieņem!». Projekts notika sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, tajā piedalījās astoņas Latvijas pašvaldības. Projekta mērķis bija veicināt pozitīvu attieksmi pret citādo, lai veidotu savstarpējo sapratni un sadarbību starp dažādām Latvijā dzīvojošām etniskām un sociālām grupām un stimulētu jebkādu diskriminācijas formu izskaušanu un tolerantas attieksmes veidošanu sabiedrībā. Projekta mērķa grupa bija sociālie darbinieki, pedagogi, psihologi, policijas darbinieki, NVO pārstāvji u.c., kuriem ikdienas darbā nākas saskarties ar diskriminācijas un neiecietības gadījumiem. Projekta galvenās aktivitātes bija: mācību programmas izstrāde, metodiskā materiāla izstrāde, pasniedzēju-multiplikatoru sagatavošana un pilotkursu organizēšana.

 

 • Eiropas Savienības izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas Grundtvig 2 pieaugušo izglītības projekts «ARTE - pieaugušo tiesības uz izglītību», kas tika īstenots no  2004. līdz 2007.gadam.
  Projekts Iecavas novada sabiedrībai ir devis iespēju attīstīt savas prasmes, nodarbojoties ar dažādiem mākslas veidiem: klūdziņu pīšanu, gleznošanu, floristiku un daiļdārzniecību. Bez starptautiskās sadarbības tas nebūtu iespējams, jo šī projekta pamatā ir partneru pieredze dažādās Eiropas valstīs. Projektā «Arte» piedalījās Latvija, Polija, Beļģija, Austrija, Spānija un Portugāle. Latvijā projekta nodarbībās kopumā ir piedalījušies ap 300 dalībnieku. Kopējais projekta budžets - EUR 23 500.
 
 • Dalība Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas Pieaugušo apvienības projektā «Starpkultūru izpratnes un pilsoniskās līdzdalības veicināšana Latvijas pašvaldībās» no 2005. līdz 2006. gadam, kurā 20 jauniešiem bija iespēja apgūt motivācijas un pilsoniskās izglītības programmu. Jaunieši organizēja Starpkultūru dienu Iecavā, kā arī veica pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret dažādu tautību un kultūru cilvēku iespējām veidot vienotu sabiedrību. Jaunieši prezentēja savu novadu 10 pašvaldību jauniešiem Starpkultūru festivālā Viesītē.
Lapas informācija atjaunota:    06.09.2021