Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Pirmsskolas

0

Pirmsskolas bērnu rinda Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Informācija par pirmsskolas bērnu rindu tiek aktualizēta katra mēneša beigās!

Pašvaldības normatīvie dokumenti, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības ieguvi, pieejami ŠEIT.

Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija»

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 90000035425
Banka: «SEB Banka» AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV60UNLA0050021531540
Maksājuma mērķī lūdzam norādīt grupiņu un bērna vārdu, uzvārdu.

Mob. tālr. +371 25917956; +371 28378101
e-pasts: bernudarzs.dartija@iecava.lv

Vadītāja: Irīna Freimane

Vadītājas pieņemšanas laiks piektdienās plkst. 10.00-18.00,
tālr. 29448276

vairāk...

Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 90000099996
Banka: «SEB banka» AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV61UNLA0050021536760
Maksājuma uzdevumā norādīt bērna vārdu un uzvārdu, grupiņu un maksājuma mērķi.

Tālr. 63941547
Fakss 63941547
e-pasts: bernudarzs.calitis@iecava.lv

Vadītāja: Ingūna Lāce

vairāk...

Lapas informācija atjaunota:    09.11.2021