Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Ārpusnodarbību aktivitātes

0

 

Mūzikas pulciņš - mūzikas pulciņā, atbilstoši pirmsskolas izglītības mērķiem un uzdevumiem, bērns apgūst vokālās prasmes, pilnveido dziedāšanas iemaņas. Katra nodarbība sākas ar iedziedāšanās vingrinājumiem, vingrinot artikulācijas aparātu, kā arī sīko pirkstu muskulutūru, attīstot bērnā dikciju un pareizu elpošanu. Bērns vingrinās dziedāt solo un ansamblī, apgūst iemaņas uzstāties bērnudārza pasākumos un sniegt koncertus.

Nodarbības vada sertificēta pedagoģe
Rūta Maksima.

 

 

 

 

Deju pulciņi 3-4 gadīgiem un
5-6 gadīgiem bērniem -
deju ritmiskas kustības mūzikas pavadījumā veicina bērna pozitīvo emociju attīstību, prasmi regulēt savu uzvedību, audzina gribu, māca sadarboties, sekmē fizisko un intelektuālo attīstību. Iestādes deju pulciņa dalībnieki piedalījās Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos.

Nodarbības vada sertificētas pedagoģes Aija Krolle un Ilze Blaumane.

 

 

 

Angļu valodas pamatiemaņu apguve 5-6 gadīgiem bērniem - nodarbības notiek, pamatojoties uz zināšanām par pirmsskolas vecuma bērna attīstības līmeni, viņa interesēm, vajadzībām un spējām, izmantojot rotaļnodarbību metodes. Bērns sāk ieklausīties un saprast svešvalodas vārdus, kas saistās ar sevi un tuvāko apkārtni, mācās tos nosaukt, izmanto rotaļās un saskarsmē.

Rodas interese mācīties angļu valodu arī turpmāk.

Nodarbības vada sertificēta pedagoģe Evija Rateniece.

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015