Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas vidusskola 

Adrese: Skolas iela 37, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63960752
Fakss 63941575
e-pasts: vidusskola@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavas-vsk.lv
Direktore: Agra Zaķe

Iecavas pamatskola

Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. (kanceleja): 63941183, 25435680
Fakss 63941183
e-pasts: pamatskola@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavapamatskola.lv
Direktore: Aija Semjonova

Zālītes speciālā pamatskola

5.-10.klase
Adrese: "Brīviņi”, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. direktora kabinetā: 29483699
lietvede: 25472888
ēdnīcas vadītāja: 20224430

1.-4. klase un pirmsskolas grupas bērniem ar speciālām vajadzībām
Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. skolotāju istabā: 22027832

e-pasts: zalitesskola@iecava.lv
mājas lapa: https://zalitesskola.lv/

Direktore: Aija Spriņķe

Pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija»

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63941746
Tālr./fakss 63941698
e-pasts: dartija.bernudarzs@inbox.lv
Vadītāja: Irīna Freimane

Pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63941547
Fakss 63941547
e-pasts: bernudarzs.calitis@iecava.lv
Vadītāja: Ingūna Lāce

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Grāfa laukums 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63942469
Mob. tālr. 28005570
e-pasts: iecavasmms@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavasmms.lv

Direktora pienākumu izpildītājs: Gatis Priekulis

Iecavas novada sporta skola «Dartija» 

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63941103
Mob. tālr. 29413982
Fakss 63941103
e-pasts: sports.dartija@iecava.lv
mājas lapa: https://www.sportaskoladartija.lv
Direktore: Baiba Gāga

Iecavas kultūras nams 

Adrese: Rīgas iela 18, Iecava novads, LV-3913
Tālrunis: 63941234
e-pasts: iecavaskn@gmail.com

Direktore: Alma Spale
tālr. 26666126

Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības centrs»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads
Ambulatorā nodaļa, reģistratūra tālr. 63941481
Dienas stacionārs tālr. 63960785
Direktors: Sandris Kaidaks
e-pasts: ivc@apollo.lv
tālr. 63960218
 
Iecavas novada pašvaldības budžeta iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Tālrunis: 63942241; 63942240
Fakss: 63942242
E-pasts: socdienests@iecava.lv
Vadītāja: Sigma Strautmale
tālr. 63942240; mob. tālr. 26354768
e-pasts: sigma.strautmale@iecava.lv

SIA «Iecavas siltums»

Adrese: Tirgus iela 12, Iecavas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: LV40003097945
Banka: AS Swedbank
Konts: LV69HABA0551034527574
Uzziņas tālruņi:

 • valdes loceklis - 63941564
 • grāmatvedība - 63941565
 • abonentu daļa - 63941533

e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Drizļionoks
Galvenie darbības veidi: siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

Adrese: Edvarta Virzas iela 21a, Iecavas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 4360301620
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551030958969


Banka: AS PrivatBank
Kods: PRTTLV22
Konts: LV79PRTT0260019756200
Uzziņas tālruņi:

 • valdes loceklis - 22304932
 • personāla daļa - 63942938
 • grāmatvedība - 63941686
 • abonentu daļa - 63941668
 • komunālais dienests - 63942800
 • dispečers - 25508909
 • liftu dežurants (katru dienu no 6:00 līdz 23:00) - 26819697

Fakss: 63963955
e-pasts: info@iecavasdzks.lv ; rekini@iecavasdzks.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Jundulis

Galvenie darbības veidi: māju apsaimniekošana, ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu savākšana.

Pusdienu pārtraukums: 12.30-13.30 (pirmdien-ceturtdien)
Vadība
priekšsēdētājs
Aivars Mačeks
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 14-18
izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12
izpilddirektora vietnieks
Normunds Vāvers
 • Pieņemšanas laiki:
  Trešdiena: 9-12
Iekšējā auditore
iekšējā auditore
Ina Eiduka
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
Administratīvā nodaļa
nodaļas vadītāja
Tamāra Šmite
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
domes sekretāre
Daiga Rundze
administrācijas sekretāre
Maira Māla
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lelde Podniece-Jostmane
datortīklu administrators
Valdis Martunelis
klientu apkalpošanas speciāliste
Inese Eglīte
VPVKAC
Iecavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 • Cita informācija:

   

   

Juridiskā nodaļa
nodaļas vadītāja
Ginta Krikščūne
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
juriste
Gita Kravala
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
iepirkumu speciāliste
Evija Poļakova
iepirkumu speciāliste
Signija Saltupa
Nekustamā īpašuma nodaļa
nodaļas vadītāja
Baiba Leitlante
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
 • Cita informācija:

  Slimības dēļ apmeklētājus nepieņem!

nekustamā īpašuma speciāliste
Iveta Valtenberga
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
nekustamā īpašuma speciālists
Kaspars Mallons
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
Attīstības nodaļa
nodaļas vadītāja
Ineta Bramane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
projektu vadītāja
Sintija Kalēja
būvniecības speciālists
Juris Kuziks
būvniecības speciālists
Vadims Remeiķis
Dzimtsarakstu nodaļa
nodaļas vadītāja
Edīte Jančone
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
  Ceturtdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Piektdiena: 8-14
Izglītības nodaļa
nodaļas vadītāja
Vija Ieleja
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
izglītības speciāliste
Sanita Reinsone
Jauniešu centrs
vadītāja
Sandra Upelniece
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 11-18
jaunatnes lietu speciāliste
Līga Briģe
veselības veicināšanas koordinētājs
Ivars Jurbergs
Bāriņtiesa
bāriņtiesas priekšsēdētāja
Pārsla Dredžele
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
bāriņtiesas loceklis apliecinājumu funkciju izpildē
Uldis Dzidrums
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
bāriņtiesas locekle
Elīna Beitiņa
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
Laikraksta «Iecavas Ziņas» redakcija
laikraksta redaktore
Beata Logina
laikraksta korespondente
Anta Kļaveniece
Finanšu nodaļa
nodaļas vadītāja
Indra Latviete
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
nodokļu inspektore
Evita Heidemane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
ekonomists
Māris Vitrups
galvenā grāmatvede
Dzidra Baltace
galvenās grāmatvedes vietniece
Žanna Veinberga
grāmatvede
Inta Rasa
grāmatvede
Marina Freiberga
grāmatvede
Māra Buņķe
grāmatvede
Indra Bāliņa
grāmatvede
Inita Cīrule
kasiere
Ināra Bogviļone
Sporta nodaļa
nodaļas vadītājs
Valdis Šusts
Saimnieciskā nodaļa
mikroautobusa vadītājs
Jons Naļivaika

skolēnu autobusa vadītājs
Svetoslavs Avdevičs

skolēnu autobusa vadītājs
Jānis Beidzenieks

autobusa vadītājs
Dainis Draudziņš

Personas datu aizsardzība
TWITTER
Iecavas novads
30 okt
Novembrī grupu vingrošanas nodarbībās varēs piedalīties attālināti! #IEcavasnovads #IEkustina https://t.co/mdvV0F3fIj