Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Iecavas vidusskola 

Adrese: Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63960752
Fakss 63941575
e-pasts: vidusskola@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavas-vsk.lv
Direktors: Kārlis Kravis

Iecavas pamatskola

Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. (kanceleja): 63941183, 25435680
Fakss 63941183
e-pasts: pamatskola@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavapamatskola.lv
Direktore: Aija Semjonova

Zālītes speciālā pamatskola

5.-10.klase
Adrese: "Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads,  LV-3913
Tālr. direktora kabinetā: 29483699
lietvede: 25472888
ēdnīcas vadītāja: 20224430

1.-4. klase un pirmsskolas grupas bērniem ar speciālām vajadzībām
Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913
Tālr. skolotāju istabā: 22027832

e-pasts: zalitesskola@iecava.lv
mājaslapa: https://zalitesskola.lv/

Direktore: Aija Spriņķe

Pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija»

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941746
Tālr./fakss 63941698
e-pasts: dartija.bernudarzs@inbox.lv
Vadītāja: Irīna Freimane

Pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941547
Fakss 63941547
e-pasts: bernudarzs.calitis@iecava.lv
Vadītāja: Ingūna Lāce

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63942469

e-pasts: iecavasmms@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavasmms.lv

Direktore: Māra Vilciņa-Rugāja

Iecavas novada sporta skola «Dartija» 

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941103
Mob. tālr. 29413982
Fakss 63941103
e-pasts: sports.dartija@iecava.lv
mājaslapa: https://www.sportaskoladartija.lv
Direktore: Baiba Gāga

Iecavas kultūras nams 

Adrese: Rīgas iela 18, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālrunis: 63941234
e-pasts: kultura@iecava.lv

Direktore: Alma Spale
tālr. 26666126

Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības centrs»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads
Ambulatorā nodaļa, reģistratūra tālr. 63941481
Dienas stacionārs tālr. 63960785
Direktors: Sandris Kaidaks
e-pasts: ivc@apollo.lv
tālr. 63960218
 
Iecavas novada Sociālais dienests

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913.
Tālrunis: 63942241; 63942240
Fakss: 63942242
E-pasts: socdienests@iecava.lv
Vadītāja: Sigma Strautmale
tālr. 63942240; mob. tālr. 26354768
e-pasts: sigma.strautmale@iecava.lv

SIA «Iecavas siltums»

Adrese: Tirgus iela 12, Iecava,  Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: LV40003097945
Banka: AS Swedbank
Konts: LV69HABA0551034527574

Uzziņas tālruņi:

 • valdes loceklis - 63941564
 • grāmatvedība - 63941565
 • abonentu daļa - 63941533

e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Drizļionoks
Galvenie darbības veidi: siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

Adrese: Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 4360301620
 

AS "Swedbank", konta Nr. LV73HABA0551030958969

AS "Citadele", konta Nr. LV10PARX0019001660001

 

Uzziņas tālruņi:

 

 • valdes loceklis - 22304932
 • personāla daļa - 63942938
 • norēķinu grāmatvedis - 63941686
 • kase - 63941668
 • namu apsaimniekošana - 63942800
 • atkritumu saimniecība - 25508909
 • liftu dežurants (katru dienu no 6.00 līdz 23.00) - 26154653
 • avārijas dienests (ārpus darba laika) - 26819697
 • dārzkopības speciālists - 29419247

 

Mājaslapa: https://www.iecavasdzks.lv/

e-pasts: info@iecavasdzks.lv ; rekini@iecavasdzks.lv

Vadītājs: pagaidu valdes loceklis Andris Kalvāns, e-pasts: andris.kalvans@iecavasdzks.lv

Galvenie darbības veidi: māju apsaimniekošana, ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu savākšana, tirgus, novada dārzkopība un apzaļumošana.

e-saziņa
e-adreses saziņas kanāls


 • Cita informācija:

  Spied ŠEIT.

Iecavas apvienības pārvalde
pārvaldes vadītājs
Normunds Vāvers
 • Pieņemšanas laiki:
  Trešdiena: 9.00-12.00
pārvaldes vadītāja vietnieks
Mārtiņš Vilciņš
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 15.00-18.00
administrācijas sekretāre
Maira Māla
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Baiba Leitlante
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
  Trešdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.00
nekustamo īpašumu speciālists
Kristians Bērents
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
  Trešdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.00
nodokļu inspektore
Evita Heidemane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
  Trešdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.00
kasiere
Ināra Bogviļone
Iecavas Jauniešu centra vadītāja
Sandra Upelniece
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 11.00-18.00
jaunatnes lietu speciāliste
Jolanta Baltrušaite

sporta organizators
Ivars Jurbergs
stadiona vadītājs
Valdis Šusts
nodarbinātības koordinatore
Santa Liepiņa
jurista palīdze
Lāsma Meļņika
nekustamo īpašumu speciāliste
Iveta Valtenberga
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
  Trešdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.00
Bauskas novada administrācija Iecavas pārvaldes telpās
Iecavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
VPVKAC
Iecavas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
Vija Spalva
Iecavas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
Daiga Rundze
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece
Sintija Kalēja
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Beata Logina
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anta Kļaveniece
vecākā projektu vadītāja
Ineta Bramane
būvniecības speciālists
Juris Kuziks
datortīklu administrators
Oļegs Krjukovs
ekonomists
Māris Vitrups
grāmatvede
Žanna Veinberga
grāmatvede
Dzidra Baltace

grāmatvede
Māra Buņķe
grāmatvede
Indra Bāliņa
auditore
Ina Eiduka
Jaunatnes nodaļas vadītāja
Līga Briģe
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 11.00-18.00
grāmatvede
Inita Cīrule
Bauskas novada bāriņtiesa Iecavas apvienības pārvaldē
bāriņtiesas loceklis apliecinājumu funkciju izpildē
Uldis Dzidrums
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8.00-12.00; 13.00-18.00
  Trešdiena: 9-12.00; 13:00-16.00
bāriņtiesas loceklis
Artis Lakačauskis
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00-18.00
  Trešdiena: 9.00-12.00 un 13.00-16.00
bāriņtiesas locekle Iecavā
Sanda Trautmane
bāriņtiesas sekretāre
Biruta Vītoliņa
Personas datu aizsardzība