Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas vidusskola 

Adrese: Skolas iela 37, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63960752
Fakss 63941575
e-pasts: vidusskola@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavas-vsk.lv
Direktore: Agra Zaķe

Iecavas pamatskola

Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. (kanceleja): 63941183, 25435680
Fakss 63941183
e-pasts: pamatskola@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavapamatskola.lv
Direktore: Aija Semjonova

Zālītes speciālā pamatskola

5.-10.klase
Adrese: "Brīviņi”, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. direktora kabinetā: 29483699
lietvede: 25472888
ēdnīcas vadītāja: 20224430

1.-4. klase un pirmsskolas grupas bērniem ar speciālām vajadzībām
Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. skolotāju istabā: 22027832

e-pasts: zalitesskola@iecava.lv
mājas lapa: https://zalitesskola.lv/

Direktore: Aija Spriņķe

Pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija»

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63941746
Tālr./fakss 63941698
e-pasts: dartija.bernudarzs@inbox.lv
Vadītāja: Irīna Freimane

Pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63941547
Fakss 63941547
e-pasts: bernudarzs.calitis@iecava.lv
Vadītāja: Ingūna Lāce

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Grāfa laukums 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63942469

e-pasts: iecavasmms@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavasmms.lv

Direktore: Zane Andžāne

Iecavas novada sporta skola «Dartija» 

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālr. 63941103
Mob. tālr. 29413982
Fakss 63941103
e-pasts: sports.dartija@iecava.lv
mājas lapa: https://www.sportaskoladartija.lv
Direktore: Baiba Gāga

Iecavas kultūras nams 

Adrese: Rīgas iela 18, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Tālrunis: 63941234
e-pasts: iecavaskn@gmail.com

Direktore: Alma Spale
tālr. 26666126

Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības centrs»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads
Ambulatorā nodaļa, reģistratūra tālr. 63941481
Dienas stacionārs tālr. 63960785
Direktors: Sandris Kaidaks
e-pasts: ivc@apollo.lv
tālr. 63960218
 
Iecavas novada pašvaldības budžeta iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Tālrunis: 63942241; 63942240
Fakss: 63942242
E-pasts: socdienests@iecava.lv
Vadītāja: Sigma Strautmale
tālr. 63942240; mob. tālr. 26354768
e-pasts: sigma.strautmale@iecava.lv

SIA «Iecavas siltums»

Adrese: Tirgus iela 12, Iecavas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: LV40003097945
Banka: AS Swedbank
Konts: LV69HABA0551034527574

Uzziņas tālruņi:

 • valdes loceklis - 63941564
 • grāmatvedība - 63941565
 • abonentu daļa - 63941533

e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Drizļionoks
Galvenie darbības veidi: siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

Adrese: Edvarta Virzas iela 21a, Iecavas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 4360301620
 

AS "Swedbank", konta Nr. LV73HABA0551030958969

AS "Citadele", konta Nr. LV10PARX0019001660001

 

Uzziņas tālruņi:

 • valdes loceklis - 22304932
 • personāla daļa - 63942938
 • norēķinu grāmatvedis - 63941686
 • kase - 63941668
 • namu apsaimniekošana - 63942800
 • atkritumu saimniecība - 25508909
 • liftu dežurants (katru dienu no 6.00 līdz 23.00) - 26154653
 • avārijas dienests (ārpus darba laika) - 26819697
 • dārzkopības speciālists - 29419247

 

Mājaslapa: https://www.iecavasdzks.lv/

e-pasts: info@iecavasdzks.lv ; rekini@iecavasdzks.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Jundulis

Galvenie darbības veidi: māju apsaimniekošana, ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu savākšana, tirgus, novada dārzkopība un apzaļumošana.

Pusdienu pārtraukums: 12.30-13.30 (pirmdien-ceturtdien)
Vadība
priekšsēdētājs
Aivars Mačeks
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 14-18
izpilddirektors
Mārtiņš Veinbergs
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 09.06. līdz 26.06., aizvieto Normunds Vāvers, tālr.25773328

izpilddirektora vietnieks
Normunds Vāvers
 • Pieņemšanas laiki:
  Trešdiena: 9-12
 • Cita informācija:
Iekšējā auditore
iekšējā auditore
Ina Eiduka
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
Administratīvā nodaļa
nodaļas vadītāja
Tamāra Šmite
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
domes sekretāre
Daiga Rundze
 • Cita informācija:
administrācijas sekretāre
Maira Māla
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
datortīklu administrators
Valdis Martunelis
klientu apkalpošanas speciāliste
Vija Spalva
VPVKAC
Iecavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 • Cita informācija:

   

   

Juridiskā nodaļa
nodaļas vadītāja
Ginta Krikščūne
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 14.06. līdz 20.06., aizvieto Gita Kravala.

juriste
Gita Kravala
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:
iepirkumu speciāliste
Evija Poļakova
iepirkumu speciāliste
Signija Saltupa
Nekustamā īpašuma nodaļa
nodaļas vadītāja
Baiba Leitlante
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
nekustamā īpašuma speciāliste
Iveta Valtenberga, ilgstošā prombūtnē


 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
nekustamā īpašuma speciālists
Kaspars Mallons
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
Attīstības nodaļa
nodaļas vadītāja
Ineta Bramane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
projektu vadītāja
Sintija Kalēja
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 10.06. līdz 25.06., aizvieto Ineta Bramane, tālr. 22006871.

būvniecības speciālists
Juris Kuziks
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 11.06. līdz 17.06.

būvniecības speciālists
Vadims Remeiķis
Dzimtsarakstu nodaļa
nodaļas vadītāja
Edīte Jančone
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
  Ceturtdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Piektdiena: 8-14
 • Cita informācija:
Izglītības nodaļa
nodaļas vadītāja
Vija Ieleja
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
izglītības speciāliste
Sanita Reinsone
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 08.06. līdz 09.07., aizvieto Vija Ieleja, tālr. 28698777.

Jauniešu centrs
vadītāja
Sandra Upelniece, ilgstošā prombūtnē
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 11-18
jaunatnes lietu speciāliste
Līga Briģe
veselības veicināšanas koordinētājs
Ivars Jurbergs
 • Cita informācija:
Bāriņtiesa
bāriņtiesas priekšsēdētāja
Pārsla Dredžele
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
bāriņtiesas loceklis apliecinājumu funkciju izpildē
Uldis Dzidrums
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
bāriņtiesas locekle
Elīna Beitiņa
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
Komunikācijas nodaļa
nodaļas vadītāja
Beata Logina
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 14.06. līdz 20.06., aizvieto Anta Kļaveniece.

sabiedrisko attiecību speciāliste
Anta Kļaveniece
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Egle
Finanšu nodaļa
nodaļas vadītāja
Indra Latviete
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 14.06. līdz 20.06., aizvieto Māris Vitrups.

nodokļu inspektore
Evita Heidemane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:
ekonomists
Māris Vitrups
galvenā grāmatvede
Dzidra Baltace
galvenās grāmatvedes vietniece
Žanna Veinberga
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 14.06. līdz 20.06., aizvieto Dzidra Baltace, 

grāmatvede
Inta Rasa
 • Cita informācija:
grāmatvede
Marina Freiberga
grāmatvede
Māra Buņķe
grāmatvede
Indra Bāliņa
grāmatvede
Inita Cīrule
 • Cita informācija:

  Ilgstošā prombūtnē, aizvieto Žanna Veinberga, tālr. 63974182.

kasiere
Ināra Bogviļone
 • Cita informācija:

  Atvaļinājumā no 14.06. līdz 20.06., aizvieto Indra Bāliņa.

Sporta nodaļa
nodaļas vadītājs
Valdis Šusts
Saimnieciskā nodaļa
mikroautobusa vadītājs
Jons Naļivaika

skolēnu autobusa vadītājs
Svetoslavs Avdevičs

skolēnu autobusa vadītājs
Jānis Beidzenieks

autobusa vadītājs
Dainis Draudziņš

Personas datu aizsardzība