Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas vidusskola 

Adrese: Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63960752
Fakss 63941575
e-pasts: vidusskola@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavas-vsk.lv
Direktors: Kārlis Kravis

Iecavas pamatskola

Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. (kanceleja): 63941183, 25435680
Fakss 63941183
e-pasts: pamatskola@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavapamatskola.lv
Direktore: Aija Semjonova

Zālītes speciālā pamatskola

5.-10.klase
Adrese: "Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads,  LV-3913
Tālr. direktora kabinetā: 29483699
lietvede: 25472888
ēdnīcas vadītāja: 20224430

1.-4. klase un pirmsskolas grupas bērniem ar speciālām vajadzībām
Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913
Tālr. skolotāju istabā: 22027832

e-pasts: zalitesskola@iecava.lv
mājas lapa: https://zalitesskola.lv/

Direktore: Aija Spriņķe

Pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija»

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941746
Tālr./fakss 63941698
e-pasts: dartija.bernudarzs@inbox.lv
Vadītāja: Irīna Freimane

Pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941547
Fakss 63941547
e-pasts: bernudarzs.calitis@iecava.lv
Vadītāja: Ingūna Lāce

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63942469

e-pasts: iecavasmms@iecava.lv
mājas lapa: www.iecavasmms.lv

Direktore: Māra Vilciņa-Rugāja

Iecavas novada sporta skola «Dartija» 

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941103
Mob. tālr. 29413982
Fakss 63941103
e-pasts: sports.dartija@iecava.lv
mājas lapa: https://www.sportaskoladartija.lv
Direktore: Baiba Gāga

Iecavas kultūras nams 

Adrese: Rīgas iela 18, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālrunis: 63941234
e-pasts: iecavaskn@gmail.com

Direktore: Alma Spale
tālr. 26666126

Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības centrs»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads
Ambulatorā nodaļa, reģistratūra tālr. 63941481
Dienas stacionārs tālr. 63960785
Direktors: Sandris Kaidaks
e-pasts: ivc@apollo.lv
tālr. 63960218
 
Iecavas novada pašvaldības budžeta iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»

Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913.
Tālrunis: 63942241; 63942240
Fakss: 63942242
E-pasts: socdienests@iecava.lv
Vadītāja: Sigma Strautmale
tālr. 63942240; mob. tālr. 26354768
e-pasts: sigma.strautmale@iecava.lv

SIA «Iecavas siltums»

Adrese: Tirgus iela 12, Iecava,  Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: LV40003097945
Banka: AS Swedbank
Konts: LV69HABA0551034527574

Uzziņas tālruņi:

 • valdes loceklis - 63941564
 • grāmatvedība - 63941565
 • abonentu daļa - 63941533

e-pasts: iecavas.siltums@inbox.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Drizļionoks
Galvenie darbības veidi: siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale

 

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

Adrese: Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 4360301620
 

AS "Swedbank", konta Nr. LV73HABA0551030958969

AS "Citadele", konta Nr. LV10PARX0019001660001

 

Uzziņas tālruņi:

 

 • valdes loceklis - 22304932
 • personāla daļa - 63942938
 • norēķinu grāmatvedis - 63941686
 • kase - 63941668
 • namu apsaimniekošana - 63942800
 • atkritumu saimniecība - 25508909
 • liftu dežurants (katru dienu no 6.00 līdz 23.00) - 26154653
 • avārijas dienests (ārpus darba laika) - 26819697
 • dārzkopības speciālists - 29419247

 

Mājaslapa: https://www.iecavasdzks.lv/

e-pasts: info@iecavasdzks.lv ; rekini@iecavasdzks.lv

Vadītājs: valdes loceklis Juris Jundulis

Galvenie darbības veidi: māju apsaimniekošana, ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu savākšana, tirgus, novada dārzkopība un apzaļumošana.

e-saziņa
e-adreses saziņas kanāls


 • Cita informācija:

  Spied ŠEIT.

Pusdienu pārtraukums: 12.30-13.30 (pirmdien-ceturtdien)
Vadība
iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" vadītājs
Mārtiņš Veinbergs
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12
iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" vadītāja vietnieks
Normunds Vāvers
 • Pieņemšanas laiki:
  Trešdiena: 9-12
 • Cita informācija:
Iekšējā auditore
iekšējā auditore
Ina Eiduka
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
Administratīvā nodaļa
domes sekretāre
Daiga Rundze
administrācijas sekretāre
Maira Māla
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
 • Cita informācija:
datortīklu administrators
Oļegs Krjukovs
klientu apkalpošanas speciāliste
Vija Spalva
VPVKAC
Iecavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 • Cita informācija:

   

   

Juridiskā nodaļa
nodaļas vadītāja
Ginta Krikščūne
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
juriste
Gita Kravala
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:

  Attaisnotā prombūtnē no 26.08., aizvieto Ginta Krikščūne, tālr. 27096462.

iepirkumu speciāliste
Evija Poļakova
iepirkumu speciāliste
Signija Saltupa
Nekustamā īpašuma nodaļa
nodaļas vadītāja
Baiba Leitlante
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
 • Cita informācija:

  Telefoniskas konsultācijas - pieņemšanas laikos. 

   

Attīstības nodaļa
nodaļas vadītāja
Ineta Bramane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
projektu vadītāja
Sintija Kalēja
 • Cita informācija:

   

būvniecības speciālists
Juris Kuziks
būvniecības speciālists
Vadims Remeiķis
Dzimtsarakstu nodaļa
nodaļas vadītāja
Sintija Kalēja
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
  Ceturtdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Piektdiena: 8-14
Izglītības nodaļa
nodaļas vadītāja
Vija Ieleja
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:
izglītības speciāliste
Sanita Reinsone
 • Cita informācija:
Jauniešu centrs
vadītāja pienākumu izpildītāja
Līga Briģe
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 11-18
jaunatnes lietu speciāliste
Elīza Dzene
veselības veicināšanas koordinētājs
Ivars Jurbergs
 • Cita informācija:
Bāriņtiesa
bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja
Elīna Beitiņa
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
bāriņtiesas loceklis apliecinājumu funkciju izpildē
Uldis Dzidrums
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
 • Cita informācija:
bāriņtiesas locekle
Elīna Beitiņa
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
  Trešdiena: 9-12:30; 13:30-19
Komunikācijas nodaļa
nodaļas vadītāja
Beata Logina
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anta Kļaveniece
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Egle
Finanšu nodaļa
nodaļas vadītāja
Indra Latviete
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:
nodokļu inspektore
Evita Heidemane
 • Pieņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
 • Cita informācija:
ekonomists
Māris Vitrups
galvenā grāmatvede
Lilija Smirnova
galvenās grāmatvedes vietniece
Žanna Veinberga
grāmatvede
Inta Rasa
 • Cita informācija:
grāmatvede
Marina Freiberga
grāmatvede
Māra Buņķe
grāmatvede
Indra Bāliņa
grāmatvede
Inita Cīrule
kasiere
Ināra Bogviļone
Sporta nodaļa
nodaļas vadītājs
Valdis Šusts
Saimnieciskā nodaļa
mikroautobusa vadītājs
Jons Naļivaika

skolēnu autobusa vadītājs
Svetoslavs Avdevičs

skolēnu autobusa vadītājs
Andrejs Jaunzems


autobusa vadītājs
Dainis Draudziņš

Personas datu aizsardzība