Iecavas
novads
IEdvesmo
Seko: twitter facebook instagram

Pirmā tikšanās ar bibliotēku

0

Iecavas novada bērnu bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā «Pirmā tikšanās ar bibliotēku».

Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādātās un īstenotās programmas «Lasīšanas veicināšana» apakšprogramma, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Dalībai programmā atbalstītas 216 bērnu un pagastu bibliotēkas visā Latvijā, kuras apņēmušās nodrošināt piemērotus apstākļus, bibliotēkās ierīkojot īpašu zonu ar mazām mēbelītēm, grāmatām, rotaļlietām un spēlēm. Lai to izdarītu, bibliotēkām bija jāpiesaista pašvaldību atbalsts.

Programmas «Pirmā tikšanās ar bibliotēku» mērķauditorija ir divu un trīs gadu vecumu sasniegušie bērni un viņu vecāki.

   Programmas mērķis un uzdevumi:

  • pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem;
  • popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs;
  • veicināt sabiedrības pozitīvu attieksmi pret bērniem, vecākiem un bērnu kultūru kopumā;
  • attīstīt bilžu grāmatas žanru;
  • veidot bibliotēkās maziem bērniem labvēlīgu vidi.

Bērnu bibliotēkas darbinieces plāno, ka šogad varētu iesaistīt 20 divgadīgus un trīsgadīgus bērnus un viņu vecākus, bet vēl labāk, ja interese būs lielāka.

Bibliotēkas telpas nav tik lielas, lai varētu realizēt ieceri par mazajiem bērniem īpaši izveidotu zonu. Tomēr tiek domāts, kā iespēju robežās kādu stūrīti padarīt piemērotāku mazajiem lasītājiem. Pērn tika iegādātas bērnu mēbeles. Tāpat bibliotēka arī turpina papildināt mazajiem paredzēto grāmatiņu un rotaļu krājumu. Tiek plānoti arī lasīšanas pasākumi, kuros gan vecāki, gan bērni varētu iepazīties ar bibliotēku.

18.februārī uz pirmo tikšanos bija aicināti PII «Cālītis» grupiņas «Pīlēni» audzēkņi, viņu vecāki un audzinātāja Līga Gūtmane, kas palīdzēja bērnus sagatavot šim pasākumam. Mazuļus ar bibliotēku un bilžu grāmatu krājumiem iepazīstināja Vinnijs Pūks. Vecākiem bija organizēta izstāde «Māmiņ, tēti, palasīsim kopā!», viņi saņēma bukletus «Palasīsim?» ar ieteikumiem, kāpēc bērniem jālasa priekšā.

Mazie lasītāji par iestāšanos bibliotēkā un piedalīšanos programmā saņēma Māras Cielēnas grāmatu «Burtumāja». Grāmatā ir iekļauti dzejolīši, stāsti, skaitāmpanti, kā arī vecākiem veltīta nodaļa pa to, kādēļ ir svarīgi bērniem lasīt priekšā, kāpēc viņus vajadzētu vest uz bibliotēku.

Pasākuma izskaņā bērni kopā ar Vinniju Pūku izspēlēja kustību rotaļu «Zaķīts savā alā». Vecāki atcerējās siltuma un drošības sajūtu, kas raisījusies, kopā ar kādu pieaugušo lapojot pirmo grāmatu.

Anta Kļaveniece
Ludmilas Šteinbergas foto

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu