Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdvesmo
Seko: facebook instagram

Zālītes bibliotēka

0

 

 

Adrese: Dārza iela 14-1, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Mob.: 28675785

e-pasts: zalite.biblioteka@iecava.lv

 

Bibliotēkas vadītāja: Alīna Rumbeniece

 

Darba laiks:

pirmdien     9.00-16.00
otrdien        9.00-17.00
ceturtdien    9.00-17.00
piektdien     9.00-14.00

trešdien - metodiskā diena

 

Bibliotēkas nolikums

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi

Interneta lietošanas noteikumi

 

Dati par 2017.gadu:
 • Lietotāji - 200
 • Izsniegums: grāmatas - 4661, periodiskie izdevum i- 5623; kopā - 10367
 • jaunieguvumi - grāmatas 432
 • krājums - 7408
 • preses izdevumi - 35 nosaukumi

 

Pasākumi:

 • Reizi ceturksnī jauno grāmatu apskats bērniem
 • Radošās darbnīcas
 • Konkursi
 • Tematiskas pēcpusdienas
 • Grāmatu izstādes
 • Ekskursija čaklākajiem lasītājiem

 

Pakalpojumi:

 

Maksas pakalpojumi:

 • Kopēšana
 • Printēšana
   

Dibināta 1953.gadā.

Bibliotēkas lasītāji ir apdzīvotās vietas Zālīte iedzīvotāji un Zālītes speciālās internātpamatskolas filiāles 1.-4.klašu audzēkņi un skolotājas.

2005.gadā Kultūras ministrijas īstenotā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta – Gaismas tīkla – jeb Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros bibliotēkā izveidots un pieejams globālais interneta tīkls.

Lapas informācija atjaunota:    03.01.2022