Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdvesmo
Seko: facebook instagram

Ziemeļu bibliotēka

0

Adrese: Bauskas novada Iecavas pagasta Dimzukalns 2-1, LV-3913

Tālrunis: 63900886

e-pasts: ziemelu.biblioteka@iecava.lv

 

Bibliotēkas vadītāja: Santa Trokša

 

 

Darba laiks

lietotāju apkalpošana:

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 10.00-17.00

piektdienās 10.00-14.00

 

trešdienas – metodiskās dienas

 

 

Bibliotēkas nolikums

Ziemeļu bibliotēkas izmantošanas noteikumi

Interneta lietošanas noteikumi

 

Darba rādītāji par 2019.gadu:

Lasītāju skaits – 243.
Izsniegumu kopskaits - 5700.
Krājumā atrodas 6703 eksemplāri.
Iegādāta 251 grāmata.
Abonēti 28 preses izdevumi.
 

Par nepieciešamā izdevuma atrašanos bibliotēkā var pārliecināties adresē: https://bauska.biblioteka.lv (meklētājā ieraksta izdevuma nosaukumu)

Ar bibliotēkas aktivitātēm var iepazīties adresē: https://biblioteka.lv/libraries/iecavas-novada-ziemelu-biblioteka

 

Tradicionālie pasākumi:

  • senioriem novada vēstures izzināšanā
  • radošas nodarbības interešu grupām un lasīšanas aktivitātes „Bērnu žūrijā"
  • gadskārtu ieražu svētki, vaļasprieku izstādes, kopīgi ceļojumi

 

Bibliotēkas vēsture
Bibliotēkas lasītāji ir apdzīvotās vietas Dzimtmisa iedzīvotāji.
Bibliotēka vienmēr bijusi ne tikai grāmatu un informācijas krātuve, bet arī tautas tradīciju pasākumu atbalstītāja.  

  • Dibināta 1951.gadā kā Baldones rajona Ziemeļu ciema bibliotēka.
  • Kopš 1960.gada Rīgas rajona Ziemeļu ciema bibliotēka.
  • Kopš 1967.gada Bauskas rajona Ziemeļu ciema bibliotēka.
  • Līdz 1996.gadam Ziemeļu bibliotēka darbojās Bauskas rajona Centrālās bibliotēkas sistēmā kā bibliotēkas filiāle.
  • 1996.gadā bibliotēka kļūst par Iecavas pagasta Ziemeļu bibliotēku.
  • Kopš 2000.gada bibliotēkas adrese ir Dimzukalns 2-1.
  • 2005.gadā Kultūras ministrijas īstenotā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta - Gaismas tīkla - jeb Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros bibliotēkā izveidots un pieejams globālais interneta tīkls.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    11.02.2022