Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdvesmo
Seko: twitter facebook instagram

Pakalpojumi

0

Lietotājiem piedāvā:

 

 •  grāmatu izsniegšanu uz mājām,
 •  starpbibliotēku abonementu (SBA),
 •  lietošanas termiņa pagarināšanu,
 • grāmatu rezervēšanu,
 • nozaru literatūru,
 • uzziņu literatūru - vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.,
 • tematiskas novadpētniecības materiālu mapes par bibliotēkas apkalpojamo teritoriju,
 • CD un elektronisko materiālu krājumu,
 • bezvadu internetu,
 • bezmaksas internetu,
 • rakstu kopiju elektronisko pasūtīšanu,
 • standartprogrammas (Microsoft Office),
 • uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšanu,
 • sameklētās informācijas saglabāšana CD, USB,
 • izdrukas, kopēšanu, skenēšanu,
 •  preses izdevumus, tai skaitā novada laikrakstu „Iecavas Ziņas” ,
 • abonētās pilnteksta datu bāzes: www.letonika.lv ar iespēju saņemt piekļuves kodu darbam mājās un Lursoft laikrakstu bibliotēku News.lv
 • Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku bibliotēku kopkatalogu https://bauska.biblioteka.lv
 •  pasākumus, izstādes, interešu grupu nodarbības, galda spēles bibliotēkas telpās u.c.

 

Lapas informācija atjaunota:    08.02.2018